Tuesday, March 22, 2011

UPSR 2008 Matematik 2 Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2008 Matematik 2 Tips Serta Skema

S.1

J.1     Puluh  
          Ribu      Ribu    Ratus   Puluh   Sa
            7           3         0          5        0

Jawapannya ialah 73 050

S.2

J.2  3    atau tiga per lapan
       8


S.3

J.3 6.30am dalam sistem 12 jam atau 0630 dalam sistem 24 jamS.4

J.4
Segiempat tepat hanya mempunyai 2 garis simetri.

Nota * 1) Segiempat sama mempunyai 4 garis simetri
            2) Segitiga sama sisi dan sama kaki mempunyai 3 garis simetri
S.5

J.5 
            4 0 7
            1 0 0
      =                    4  baki 7
            100  | 4 0 7
                      4 0 0
                            7
     = 4    7 
           100
S.6
J.6
     i)         8 3 4 0 7
          -           9 4 5
                8 2 4 6 2

     ii)       8 2 4 6 2
         -       1 8 2 6
               8 0 6 3 6

Jawapannya ialah 80 636              

S.7

J.7                1 4  .  0  0
       x               2  .  0  8
                  1 1 2     0  0
                  0 0 0     0
               2 8 0 0           
               2 9 1 2     0 0 

Gerakkan 4 titik perpuluhan ke kiri menjadikan jawapannya 29.12                      

S.8

J.8  i) 1 m  = 100cm
          2 m = 2 m x 100cm
                    1 m
                 = 200cm
     ii) Semuanya 200cm  + 7cm
                          = 207cm
    iii)              2 3
            9  |  2 0 7
                   1 8
                      2 7
                      2 7
                       . .

Jawapannya ialah 23 cm

S.9

J.9 i) Jumlah segiempat sama berlorek = 6
        Jumlah semua segiempat sama (berlorek + tak berlorek)     = 15
    ii) Peratusan kawasan berwarna daripada seluruh rajah
         =               Jumlah segiempat sama berlorek                         x 100
             Jumlah semua segiempat sama (berlorek + tak berlorek)
        = 6    x 100   
           15
        = 6   x 20
           3
        = 2 x 20
        = 40%

S.10

J.10 i)     3 7 5
           x        6
            2 2 5 0  ml

ii) Tukarkan ke unit liter

   1 000ml  = 1 liter
   2 250ml = 2 250  ml  x 1 liter
                    1 000  ml
                 = 2.25 liter (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)

S.11

J.11  i)     RM     Sen
                5 0     0 0
           -       2     6 5
                4 7     3 5

ii) Jawapannya ialah RM 47.35

S.12

J.12
i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) tolak kemudian
b) operasi tambah
a)      1 7 3 5
    -       6 8 9
         1 0 4 6

b)    1 0 4 6
    +       9 7
           9 4 9
Jawapannya ialah 949

S.13

J.13Dengan menggunakan prinsip seperti di dalam soalan 12 di atas,
      Selesaikan operasi
      a) tolak kemudian
      b) operasi tambah

a)    9 . 6 0
   -  3 . 7 4 
       5 . 8 6

b)    8 5 . 2 6
    +    5 . 8 6
       9 1 . 1 2

Jawapannya ialah 91.12

S.14

J.14 i) PU= UT = SR = 3 cm
           RQ = 10 - 4   = 6 cm

       ii) Perimeter rajah = PU    + UT   + TS   + SR   + RQ   + QP
                                   = 3 cm + 3 cm + 10cm+ 3cm+ 6cm  + 5cm
                                   = 30cm
Jawapannya ialah 30 cm

S.15

J.15 i) Purata bilangan telur dijual dalam sehari = Jumlah telur yang dijual
                                                                             Bilangan hari
          Jumlah telur yang dijual  = 78 + 125 + 91
                                               = 294
                                                 1 2 5
                                                    7 8
                                             +     9 1
                                                 2 9 4
          Bilangan hari    =    3
Oleh itu,
     Purata bilangan telur dijual dalam sehari  = 294
                                                                       3
                                                                  = 98 biji
                  9 8
         3 |  2 9 4
               2 7
                  2 4
                  2 4
                   . .

Jawapannya ialah 98 biji

S.16

J.16 i) Jika Chin Seng telah menjual 70% daripada petrol itu, maka bakinya tinggal 30% daripada jumlah petrol.
            30    x  45
           100
   =      3     x  45
           10
  =      3     x  9
          2
  =    27
         2
  =         1 3  . 5
       2  |  2 7 . 0
              2
              .  7
                 6
                 1  0
                 1  0
                  .  .

Jawapannya ialah 13.5 liter

S.17

J.17   i) Jumlah manik = 100 biji
            Aina dapat kurang 20 biji daripada Swee Lan

         ii) Jumlah yang Aina dapat = 100 - 20
                                                          2
                                                 = 80
                                                     2
                                                 = 40 biji
Jawapannya ialah 40 biji

S.18

J.18  i)    Jam     minit   ===>   Jam    minit  ====>    Jam       minit ===>  Jam   minit
                0 4      2 5                0 4     2 5                    0 4        2 5              0 4    2 5
             +    0      9 0          +      0     9 0               +      0        9 0        +       0    9 0
                0 4    11 5                0 4   60+55               0 4 + 1   5 5               0 5    5 5

Jawapannya ialah 5.55pm

S.19

J.19  i) Jisim tepung yang diperlukan (dalam kg)
           =  4.20kg - 3.75kg
           = 0.45kg
       4. 2 0
   -  3 . 7 5
       0 .4 5

ii) Tukarkan ke dalam unit g

    1 kg    =  1 000g
   0.45kg = 0.45 kg  x 1 000g
                     1   kg
               = 450g (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)

Jawapannya ialah 450gS.20

J.20 i) Jumlah wang Johan    = RM 84
           Jumlah wang Ahmad = 3  x RM 84
                                              4
                                           = 3  x RM 21
                                              1
                                          = RM 63
ii) Jumlah wang mereka = Jumlah wang Johan + Jumlah wang Ahmad
                                    = RM 84                   + RM 63
                                    = RM 147

       RM  8 4
 +    RM  6 3
       RM1 4 7

Jawapannya ialah RM 147
Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen........

0 comments:

Post a Comment