Monday, February 28, 2011

UPSR 2006 Matematik 2 Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2006 Matematik 2 Tips Serta Skema

S.1

J.1        Puluh        Ribu     Ratus   Puluh   Sa
             Ribu
               5              0          0          0        3

               Jawapannya 50 003
       
S.2

J.2    i) Jumlah semua  (kawasan berlorek + kawasan tidak berlorek) =  3 + 7 = 10
        ii) Jumlah kawasan berlorek                                                                    = 3
       iii) Pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada bulatan
            =  Jumlah kawasan berlorek          =   ii)           =   3
                Jumlah semua                                 i)                10

Jawapannya  3
                    10
S.3

J.3 Kubus
Friday, February 25, 2011

UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

S.21

J.21 i) Harga 1 buah kamus            =  RM 16
           Harga 8 buah buku latihan   =  8  x RM 0.80 = RM 6.40
           Harga 6 batang pensel         =  6  x RM 0.60 = RM RM 3.60
           Jumlah harga semua barang = RM 16 + RM 6.40 + RM 3.60
                                                     = RM 26.00
       ii) Baki yang diterima              = 25% x RM16 = 25  x  RM16
                                                                                 100
                                                    = 1   x  RM16
                                                        4
                                                   = RM 4.00
      iii) Jumlah wang yang digunakan = Jumlah harga semua barang + Baki yang diterima
                                                        =  RM 26.00                        + RM 4.00
                                                        = RM 30.00

Jawapannya adalah C. RM30
S.22

J.22  i) Jumlah gula-gula oren, strawberi dan anggur      =   480biji
        ii) Jumlah gula-gula strawberi                                =  168 biji
            Jumlah gula-gula oren        = 2  x  480  = 960
                                                        5                  5
                                                    =          1 9 2
                                                           5 | 9 6 0
                                                                5
                                                                4 6
                                                                4 5
                                                                   1 0
                                                                   1 0
                                                                    . .
         Jumlah gula anggur             = 480 - 168 -192
                                                  = 120 biji
     iii) Peratus gula anggur dalam balang  =  120    x   100
                                                                  480
                                                             = 1   x  100
                                                                4
                                                             = 25%

Jawapannya B. 25

S.23

J.23 i) Umur Swee Lian  = 8 tahun 3 bulan  =  (12 x 8) + 3                  = 99 bulan
           Umur Sakina       = 6 3 tahun = 6 tahun 9 bulan  = (12 x 6) + 9 = 81 bulan    
                                            4
                                       3   x  12 bulan   =  9 bulan
                                       4
           Umur Selvi          = Umur Sakina - 4 bulan = 6 tahun 9 bulan - 4 bulan
                                      = 6 tahun 5 bulan = (12 x 6) + 5                   = 77 bulan
       ii) Purata umur bagi 4 orang  = 6 tahun 8 bulan = (12 x 6) + 8      = 80 bulan
           Jumlah umur 4 orang   = 80 x 4                                               = 320 bulan
      iii) Jumlah umur Swee Lian, Sakina dan Selvi = 99 + 81 + 77       = 257 bulan
      iv) Umur Siti   = Jumlah umur 4 orang - Jumlah umur SL, S dan Se= 320 - 257
                                                                                                          = 63 bulan

         Pecahkan umur Siti kepada tahun dan bulan  =  63
                                                                                 12

                                                                            =              5 baki 3 bulan
                                                                                  12 | 6 3
                                                                                         6 0
                                                                                            3

                                                                           = 5 tahun 3 bulan

 Jawapannya adalah   B. 5 Tahun 3 Bulan              

Wednesday, February 23, 2011

UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - Soalan UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.1

J.1 i) Kenalpasti 3 483 095 berada di antara 3 000 000 dengan 4 000 000
     ii) Lihat 483 095 kurang atau lebih daripada 500 000
    iii) Sekiranya lebih, ia lebih hampir kepada 4 000 000 untuk juta yang terdekat
    iv) Sekiranya kurang , ia lebih hampir kepada 3 000 000 untuk juta yang terdekat
    v) Di dalam kes ini, ia lebih hampir kepada 3 000 000 untuk juta yang terdekat kerana
        483 095 berada kurang daripada 500 000.

A. 3 483 095 kepada juta terdekat menjadi 3 000 000 sebab 3 483 095 lebih hampir kepada 3 000 000

3 000 000------------3 483 095 ------3 500 000------------------------4 000 000

Jawapannya adalah A
S.2

J.2 i) Nilai digit 8 dalam kad yang pertama membawa nilai digit 8 000
     ii) Nilai digit 7 dalam kad yang kedua membawa nilai digit 70
    iii) Darabkan kedua-dua nombor:
                  8 0 0 0
      x                7 0
                  0 0 0 0
            5 6 0 0 0    
            5 6 0 0 0 0

Jawapannya adalah D. 560 000

S.3


J.3 i) Kira jumlah kotak bagi seluruh kawasan.  10 x 5 = 50 kotak
     ii) Kira jumlah kotak bagi kawasan berlorek 3  x 5  = 15 kotak + 2 + 3 = 20 kotak
     iii) Peratusan kawasan berlorek = 20  x  100
                                                         50
                                                     = 200
                                                           5
                                                     =           4  0 peratus
                                                          5| 2  0  0
                                                              2  0
                                                               .  .   0
                                                                      0
                                                                       .
  Jawapannya adalah C. 40

Thursday, February 17, 2011

UPSR 2005 Matematik 2 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2005 Matematik 2 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.1

J.1
       Puluh   Ribu   Ratus   Puluh    Sa
       Ribu
       4            5        3          0        6
     
      Nilai digit 5 adalah Ribu
S.2
J.2  Perhatikan di antara setiap nombor 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4 mempunyai 10senggat kecil.
       Setiap satu senggat membawa bacaan  1  x 1kg    = 0.1kg
                                                                     10
      Jarum menunjukkan bacaan 3 dan 6 senggat.
      Ini membawa maksud 3kg + (6 x 0.1kg)   =  3kg + 0.6kg
                                                                      = 3.6kg
S.3

J.3
       3 .  0 9   ==>   3 | 0 | 9     =  3 0 9              
                               1 | 0 | 0         1 0 0

                          3 baki 9         
         100 | 3  0  9                    ===>   3 9/100
                  3  0  0
                          9Monday, February 14, 2011

UPSR 2005 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2005 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

S21. Rajah 7 menunjukkan waktu Johana makan malam.
        Selepas 35 minit, Johana mula membuat latihan matematik.
        Pukul berapakah dia mula membuat ;latihan itu?
        A. 0715    B. 0825    C.  1915   D. 2025

J21. i) Soalan menunjukkan jam jarum yang mempunyai angka 1 hingga 12. Kedudukannya adalah pada pukul 7.50 malam. 7.50pm ditukarkan kepada sistem 24 jam perlulah ditambah 12 menjadi 1950.(Kerana lebih daripada jam 12.00 tengahari)
      ii) Selepas ditambah 35 minit ia menjadi
                                                                                                 1   1
           1 9 5 0                                                                           1 9 5 0
     +          3 5                                                                        +       3 5  
           1 9 8 5   Ingat bahawa 1 jam bersamaan 60 minit,           2 0 2 5
                         80 minit bersamaan 1 jam 20 minit

Jawapannya adalah D. 2025

S22. Jadual 2 menunjukkan panjang tali yang diperlukan untuk mengikat sebuah kotak X dan sebuah kotak Y.

    Kotak                         Panjang Tali

      X                                  1.05m
      Y                                   80cm

Hitungkan jumlah panjang, dalam m, tali yang diperlukan untuk mengikat 6 buah kotak X dan 3 buah kotak Y.
A. 8.70      B. 8.95      C. 11.10       D.  11.40

J22.   i) Tali untuk 6 buah kotak X   ====>   6  x  1.05m  =  6.30m
         ii) Tali untuk 3 buah kotak Y  ====>    3  x  80cm   = 240cm
        iii) Tukarkan unit cm kepada m ====>  240cm = 2.40m  (Ingat bahawa 1m = 100cm)
                                                                     240.0 bahagi 100 (gerakkan 2 titik perpuluhan ke kiri)
        iv) Jumlahkan semuanya
              6.30 m     +    2.40 m     =     8.70 m
Jawapannya adalah A. 8.70

S23.Rajah 8 menunjukkan berat sebuah beg.
Apabila 5 buah buku dimasukkan ke dalam beg itu, beratnya menjadi 2.3kg. 5 buah buku itu sama berat.
Berapakah berat, dalam g, sebuah buku itu?

A.   120     B. 340     C.  460    D.   600

J23. i) Kenalpasti berat asal beg. Di dalam soalan ini berat asal sebuah beg adalah 1.7kg
       ii) Apabila dimasukkan 5 buku, jumlah berat menjadi 2.3kg. Ini bermakna berat 5 buah buku itu adalah
           2.3 - 1.7  =  0.6 kg
      iii) Berat sebuah buku adalah  0.6/5 = ?

               0 . 1 2    
          5 | 0 . 6 0
               0
                .   6
                    5
                    1 0
                    1 0
                     . .

        iv)  0.12 kg   tukarkan kepada g berdasarkan kehendak soalan. (Ingat 1kg = 1000g)
   
             1kg                       =  1 000g
             0.12kg  x  1 000   =  120.0g

             0.12kg     x 1 000g = 120.0g (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
               1 kg
            Jawapannya adalah A. 120

Friday, February 11, 2011

UPSR 2005 Matematik 1 (Soalan 1-20 Serta Tips Dan Skema)

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan serta Tips Dan Skema UPSR Matematik 2005 (Soalan 1-20)

S1. Antara nombor berikut, yang manakah apabila dibundarkan kepada ratus yang terdekat menjadi 200,000?
A. 199 909      B. 199 959   C. 200 059     D.  200 109

J1.    A. 199 909  kepada ratus terdekat menjadi  199 900 sebab 909 lebih hampir kepada 900
                  199 900-----199 909 --------------199 950------------------------200 000
         B. 199 959  kepada ratus terdekat menjadi 200 000 sebab 959 lebih hampir kepada 1000
                  199 900----------------------------199 950-----199 959 ----------200 000
         C. 200 059 kepada ratus terdekat menjadi 200 100 sebab 059 lebih hampir kepada 100

                  200 000----------------------------200 050 ----200 059-------------200 100
         D. 200 109 kepada ratus terdekat menjadi 200 100 sebab 109 lebih hampir kepada 100

                  200 100----200 109---------------200 150 -------------------------200 200B adalah jawapannya.

S2.  Rajah 1 menunjukkan suatu garis nombor
        0.8      1.4        ____               3.2
 
Apakah nilai P ?
 
 A. 1.8                    B. 2.0                    C. 2.2                    D. 2.6
 
J2.  i) Perhatikan turutan nombor dari kiri ke kanan atau sebaliknya? Dalam kes ini, saya mulakan dari kiri   ke kanan. Turutan menaik
     ii) Perhatikan adakah ia menaik dengan banyak atau sedikit? Jika banyak darab dan jika sikit tambah.
    iii) Di dalam kes ini, kita mulakan dengan tambah.
        0.8  +   ____   =   1.4
        0.8  +  0.6       =   1.4
    iv) Teruskan tambah 0.6 ke petak seterusnya hingga akhir.
        1.4   +  0.6     =  2.0 (Isikan di Petak ke tiga)
        2.0    + 0.6     =  2.6 (Isikan di Petak ke empat)
        2.6   +  0.6     =  3.2 (sama dengan nombor di petak terakhir)
  v) Ini menunjukkan petak-petak tersebut menaik sebanyak 0.6 bagi setiap petak
      Jelas menunjukkan P itu adalah 2.6 dan jawapannya adalah D
 
S3. Tukarkan 4% kepada nombor perpuluhan?
   A.  4.0       B. 0.4        C. 0.04       D.  0.004
 
J3. 
      i) Apa maksud 4%? Maksudnya adalah 4 per 100 atau 4 bahagi 100. Dalam ayat matematiknya 4/100.
      ii) Cara PERTAMA.Teruskan dengan penyelesaiannya:
 
                      0.                                         0.  0                               0 . 0 4
             100 /  4. 0              ==>       100 / 4. 0                ==>  100/ 4. 0  0
                       0                                         |                                  |    |
                                                                  4  0                                 4 0    |
                                                                      0                                    0    |
                                                                                                         4 0   0
                                                                                                         4 0   0
                                                                                                          . .    .
    iii) Jawapannya adalah  C. 0.04
    iv) Cara KEDUA. (shortcut)  Sila ingat fakta ini. 
    Bahagi seratus, gerakkan 2 titik perpuluhan ke kiri        4.0 /  100   =    0.040

    Bahagi seribu, gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri.        4.0 /  1000  =   0.0040
    Darab seratus, gerakkan 2 titik perpuluhan ke kanan    4.0  x 100   =    400.0

    Darab seribu, gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan     4.0 x  1000 =   4000.0


         4 / 100     =      4.0  digerakkan dua titik perpuluhan ke kiri  menjadikannya  0.04

Wednesday, February 9, 2011

Teknik Belajar Matematik

Teknik Belajar Matematik 1 Ada beberapa perkara yang kita boleh belajar tentang matematik. Satu, kalau nak pandai matematik, kita kena suka matapelajaran tu. Habis, kalau kita dah memang tak suka

macam mana? Caranya, mula-mula buat-buat macam kita sukakan matapelajaran tu. Kita
macam berlakon sikit yang kita suka subjek tu. Kemudian, mula buat latihan sedikit demi
sedikit. Tak perlu terus mula dengan 100 soalan. Bukan apa, takut terkejut nanti lepas tu terus
makin benci.

2, matematik adalah latihan dan latihan adalah matematik. Maksud saya, matematik adalah satu subjek yang anda perlu buat latihan untuk menguasainya, bukan membaca. (Ada pelajar yang belajar matematik dengan hanya membacanya). Saya berjaya menguasai matematik kerana saya buat latihan. Semakin banyak latihan saya buat, saya jadi semakin cekap.

3, matematik adalah matapelajaran yang memerlukan disiplin. Walaupun anda faham topik tertentu, anda tidak akan dapat menjawab dalam masa yang diberikan jika anda tidak mendisiplinkan diri untuk menjawab soalan matematik. Setiap kali anda berlatih menjawab soalan matematik, catat masa yang anda ambil. Selalunya anda ada masa kurang daripada 3 minit untuk menjawab satu soalan. Jadi, cuba kejar masa itu, maksud saya, cuba latih menjawab dengan secepat mungkin.

4, anda perlu HAFAL SIFIR! Saya tahu ramai pelajar yang merungut tentang perkara ini. Ada pelajar tingkatan lima yang saya uji dengan sifir 7 pun tidak lepas. Alasan mereka, mereka boleh guna mesin kira, mengapa perlu ingat sifir? Persoalannya ialah, hafal sifir bukan sahaja untuk mengetahui berapa 5 x 5 dan berapa 12 x 7. Tetapi, menghafal sifir akan membuat otak anda lebih cepat dan cekap mengira. Kalau asyik bergantung kepada mesin kira, daya pemikiran anda akan semakin lemah kerana tidak ada usaha yang dilakukan oleh otak anda. Lihat mereka yang handal matematik, pasti mereka cekap juga dalam sifir.

5Akhir sekali, anda perlu ada azam dan kemahuan untuk jadi hebat dalam subjek matematik.
Jika anda kisah tidak kisah, sukar untuk anda kuasai subjek ini. Insyaallah saya akan kongsikan
lagi di masa akan datang petua-petua untuk menguasai matapelajaran matematik ini.