Friday, March 18, 2011

UPSR 2008 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2008 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.21

J.21 i) Jumlah pakaian berwarna putih  = 41 375
          Jumlah pakaian berwarna merah = 50 850
          Jumlah pakaian berwarna biru    = 41 375 + 1 200
                                                           = 42 575

ii) Jumlah semua pakaian = pakaian putih + pakaian merah + pakaian biru
                                      = 41 375          + 50 850             + 42 575
                                      = 134 800
Jawapannya ialah C. 134 800

S.22

J.22 i)   4 1  x  240g
                5
        = 21  x 240g
            5
       = 21 x 48
       = 1 008g
ii) Tukarkan g kepada kg

   1 000 g  = 1 kg
   1 008 g  = 1 008 g  x 1 kg
                    1 000 g
                 = 1.008 kg (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
Jawapannya ialah D. 1.008kg

S.23

J.23 i) Jumlah pengakap = 30
          Jumlah Pandu puteri = 30 + 8 = 38
          Jumlah PBSM = 4 x 30
                                    5
                                = 4 x 6
                                = 24
          Jumlah Puteri Islam = 30 - 2 = 28
        
        ii) Jumlah keseluruhan = 30 + 38 + 24 + 28
                                          = 120
       iii) Pecahan pengakap daripada jumlah keseluruhan = Jumlah Pengakap
                                                                                        Jumlah keseluruhan
                                                                                     = 30
                                                                                        120
                                                                                     = 30 / 30
                                                                                        120 / 30
                                                                                     = 1
                                                                                        4
Jawapannya ialah B.S.24

J.24 i) Baki gaji selepas membelanjakan 2 daripada gaji,
                                                             3
      1   x  RM 4 500
      3
 =  1  x  RM 1 500
= RM 1 500
ii) Baki gaji selepas memberikan 1 kepada isterinya,
                                                  5

  = 4   x  RM 1 500
     5
 =  4  x RM 300
=  RM 1 200

Jawapannya ialah C. RM 1 200

S.25

J.25 i) Bilangan yang diambil daripada kotak S,
          = 20  x  280
             100
          = 2 x 28
          = 58 biji
ii) Jumlah guli yang di ambil daripada kotak R
          =  224 - 20% guli daripada kotak S
          = 224 - 58
          = 166 biji
iii) Peratusan guli yang diambil daripada kotak R = Jumlah guli yang diambil daripada kotak R   x 100
                                                                             Jumlah asal guli kotak R
                                                                          = 166   x 100
                                                                              420
                                                                          = 39.52%
39.52% dibundarkan kepada sa peratus yang terdekat menjadi 40%
Jawapannya ialah C. 40

           

S.26

J.26 i) Jumlah oren yang dibeli = 5 x 60biji
                                               = 300biji
       ii) Jumlah yang busuk  = 9     x 300 biji
                                            100
                                         = 27 biji
      iii) Jumlah yang elok = 300biji - 27 biji
                                     = 273biji
Jawapannya ialah B. 273

S.27

J.27 i) Jumlah simpanan Januari   = RM 350
          Jumlah simpanan Februari = RM 350 + RM 100
                                                  = RM 400
          Jumlah simpanan Mac       = RM 400 - RM 45
                                                  = RM 355
 ii) Jumlah simpanan ketiga-tiga bulan = Jumlah Januari + Jumlah Februari + Jumlah Mac
                                                         =   RM 350        +  RM 400           + RM 355
                                                         = RM 1 105
Jawapannya ialah A. RM 1 105
                                                            

S.28

J.28  i)       Jam       minit   ===>  Jam    minit ==>       Jam     minit  ==>  Jam    minit
                  1 0          3 0              1 0     3 0                 1 0      3 0             1 0     3 0
                     1          5 0                 1     5 0                    1      5 0                1     5 0
     +              4          3 0                 4     3 0                    4      3 0                4     3 0
                  1 5       1 1 0              1 5    60 + 50         15 + 1   5 0             1 6     5 0

Jawapannya ialah C. Jam 1650S.29

J.29
i) Jarak rumah C ke sekolah = (Jarak Rumah Amran ke sekolah + Jarak rumah Tony ke sekolah)- 800m


Jarak rumah Amran ke sekolah = 2.4km
Jarak rumah Tony ke sekolah   = 5 1  km
                                                      5
                                               = 26  x 1 000m
                                                   5
                                              = 5 200m
Oleh itu, jarak rumah C ke sekolah =  2.4km  + 5.2km - 0.8km
                                                      = 6.8km

Jawapan yang menggambarkan ketiga-tiga jarak dari rumah ke sekolah ialah A.
S.30

J.30 i) Umur Mary 8 tahun akan datang = 52 + 8
                                                                 2
                                                             = 30 tahun
     ii) Umur Mary sekarang    =  30 - 8
                                             = 22 tahun
Jawapannya ialah B.

S.31

J.31 Berhati-hati dengan pertukaran unit daripada g ke kg
i) Berat kotak R = 1.5kg
   Berat kotak S = 1.5kg - 0.6k
                         = 0.9kg
   Berat kotak T = 0.9kg + 1.2kg
                         = 2.1kg
ii) Jumlah berat ketiga-tiga kotak = Berat kotak R + Kotak S  + Kotak T
                                                  = 1.5kg              + 0.9 kg     + 2.1 kg
                                                  = 4.5kg
Jawapannya ialah D. 4.5


S.32

J.32 i) Jumlah isipadu akuarium = Luas tapak x Tinggi
                                                = 720cm2  x 24cm
                                                = 17 280cm3
ii) Isipadu air di dalam akuarium = 2  x 17 280cm3
                                                    3
                                                 =  11 520cm3

Jawapannya ialah B. 11 520cm3

S.33

J.33 i) Markah yang dikira  ialah 6.45, 7.25, 7.90
       ii) Purata markah = Jumlah markah
                                     Bilangan Juri
                                  = 6.45 + 7.25 + 7.90
                                               3
                                  = 21.6
                                        3
                                  = 7.2
Jawapannya D. 7.20

S.34

J.34 i) Jumlah jualan January  = 50 x 4 = 200 unit
          Jumlah jualan Februari = 50 x 5 = 250 unit
          Jumlah jualan Mac       = 50 x 6 = 300 unit
          Jumlah jualan April      = 50 x 8  = 400 unit
          Jumlah jualan Mei        = 400 + 5 x 400
                                                          100
                                             = 400 + 20
                                             = 420
ii) Jumlah jualan daripada Januari hingga Mei = Jumlah Januari + Februari + Mac + April + Mei
                                                                    = 200                 + 250        + 300  + 400  + 420
                                                                    = 1 570

Jawapannya ialah D. 1 570

S.35

J.35 i) Jumlah pekerja kilang R = 450
          Jumlah pekerja kilang S  = 700
          Jumlah pekerja kilang T  = 500
          Jumlah pekerja kilang U  = 550
          Jumlah pekerja kilang (R,S,T,U) = 450 + 700 + 500 + 550
                                                            = 2 200
ii) Purata pekerja di kilang R,S,T,U,V  = Jumlah pekerja di kilang R,S,T,U,V
                                                               Bilangan kilang
Oleh itu,
Jumlah pekerja di kilang R,S,T,U,V  = Purata pekerja di kilang R,S,T,U,V   x Bilangan kilang
                                                        = 500                                                  x 5
                                                        = 2 500
iii) Jumlah pekerja di kilang V = Jumlah pekerja di kilang R,S,T,U,V -  Jumlah pekerja kilang (R,S,T,U)
                                             = 2 500                                              - 2 200
                                             = 300
Jawapannya ialah A. 300

S.36

J.36 i) Panjang UV = 1  x 8
                                 2
                              = 4 m
          Panjang SU = Panjang  UT = 5 m
ii) Perimeter seluruh diagram = TR +RS + SU + UV + VT
                                            = 8m + 6m + 5m + 4m + 3m
                                            = 26m

Jawapannya ialah A. 26

S.37

J.37 i) Luas Segiempat tepat = 4 x Luas kawasan berlorek
                                         = 4 x 28cm2
                                         = 112 cm2
       ii) Luas segiempat tepat = Panjang  x Lebar
                              112cm2 = Panjang ST  x 14 cm
Oleh itu,

iii) Panjang ST = 112 cm2
                           14  cm
                       = 8 cm
Jawapannya ialah B. 8

S.38

J.38 i) Isipadu kuboid Z = Panjang Z x Lebar Z x Tinggi Z
                                     = 3 cm         x  4 cm    x 2 cm
                                     = 24 cm3
ii) Isipadu kuboid Y       = Panjang Y x Lebar Y x Tinggi Y
                                     = 3 cm         x 4 cm      x 4 cm
                                     = 48 cm3
iii) Isipadu kuboid X      = Panjang X x Lebar X x Tinggi X
                                     = 3 cm         x 4 cm      x 8 cm
                                     = 96 cm3
iv) Jumlah isipadu X, Y, Z = Isipadu kuboid Z + Isipadu kuboid Y + Isipadu kuboid X
                                        =  24 cm3               + 48 cm3               + 96 cm3
                                        = 168 cm3
Jawapannya ialah B. 168

S.39

J.39 i) Luas segitiga R = 1  x Tapak x Tinggi
                                      2
                                  = 1  x 4        x 5
                                     2
                                  = 10 unit luas
ii) Cuba satu persatu segitiga S,T, U dan V. Cari segitiga yang manakah mempunyai luas yang sama dengan segitiga R
Luas segitiga S = 1  x  5  x 5
                           2
                        = 12.5 unit luas
Luas segitiga T = 1 x 6 x 3
                           2
                       = 9 unit luas
Luas segitiga U = 1 x 4 x 4
                           2
                        = 8 unit luas
Luas segitiga V = 1 x 5 x 4
                           2
                       = 10 unit luas
iii) Ternyata segitiga V mempunyai luas yang sama dengan segitiga R iaitu 10 unit luas
Jawapannya ialah D. V

S.40

J.40 i) Perimeter JKLM = 7cm  + 5cm + 7cm + 5cm
                                     = 24 cm

ii) Cuba setiap diagram I, II, III, IV

Perimeter  I  = 4 x 6cm = 24 cm (SAMA)
Perimeter II  = 5cm + 11cm + 9cm = 25cm (TIDAK SAMA)
Perimeter III =  8cm + 6cm + 8cm + 6cm = 28cm (TIDAK SAMA)
Perimeter IV = 10cm + 6cm + 8cm = 24cm (SAMA)

iii) Perimeter I dan IV mempunyai nilai yang sama dengan Perimeter JKLM
Jawapannya ialah B. I dan IV


Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen......

0 comments:

Post a Comment