Tuesday, March 8, 2011

UPSR 2007 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2007 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

S.21

J.21 Untuk menjawab soalan ini, anda harus mengetahui cara mengira pecahan dan peratusan dengan baik dan pantas.
 i) Jumlah yang diberi kepada jiran = 1  x 120
                                                        5

                                                    = 120     = 24
                                                         5
                2 4
        5 | 1 2 0
             1 0
                2 0
                2 0
                .  .
ii)Jumlah baki = 120 - 24   = 96 biji
   Bilangan yang dijual = 1  x  96
                                      2
                                  = 96
                                      2
                                  = 48
           4 8
      2 | 9 6
          8
          1 6
          1 6
          .  .
iii) Baki selepas diberi jiran dan dijual = Jumlah Durian - Jumlah diberi kepada jiran - Bil yang dijual
                                                         = 120                - 24                                     - 48
                                                         = 48 biji
iv) Peratus durian yang tinggal  = Baki selepas memberi jiran dan dijual     x    100
                                                   jumlah asal durian
                                               = 48    x   100
                                                  120
                                              = 48   x  5
                                                  6
                                              = 40 %
    4 8
x     5
 2 4 0
                      4 0
===>     6 | 2 4 0
                   2 4
                   .  .  0
                         0
                          .
Jawapannya ialah B. 40
                       
S.22

J.22 Kemahiran yang diperlukan untuk menjawab soalan ini:
        a) kebolehan menukar jam dalam bentuk pecahan kepada bentuk jam dan minit
        b) Tidak melakukan kesilapan lazim kerana 60minit = 1 jam
i) Masa J ke K = 1 jam
                           2

  Tukarkan dalam bentuk minit,
  Masa J ke K = 1  x 60minit
                          2
                       = 60 minit
                           2
                       = 30minit
ii) Masa K ke L = 15 minit
iii) Masa L ke M = 1 1 jam
                                 4
Tukarkan dalam bentuk minit,
Masa L ke M = 1 jam + 1 jam   = 1 jam 15 minit
                                      4
       1  x  60minit
       4
     = 60  minit
         4
     = 15 minit
iv) Masa M ke N = 3 jam
                               4
Tukarkan ke dalam bentuk minit,
Masa M ke N  = 3   x 60 minit
                           4
                       = 3 x 15 minit
                       = 45 minit
v) Jumlah masa perjalanan dari J ke N =   30minit + 15minit + 1 jam 15 minit + 45minit

                  jam          minit    =====>     jam     minit    =====>     jam    minit
                    0             30                         0        30                          0         30
                    0             15                         0        15                          0         15
                    1             15                         1        15                          1         15
            +      0             45                         0        45                          0         45
                    1            105                        1      60 + 45                   1 +1     45
  Jumlah masa perjalanan dari J ke N = 2 jam 45 minit
vi) Waktu sampai = 9. 00am + 2 jam 45minit

      jam    minit
       9       0 0
  +   2       4 5
      11      4 5

Sampai pada pukul 11.45am
Jawapannya ialah B. Jam 1145S.23

J.23 Untuk menjawab soalan ini, anda harus
a)Tahu menukarkan waktu dari bentuk 12 jam kepada bentuk 24 jam.
b) Tahu menukarkan bentuk jumlah masa jam dan minit kepada bentuk pecahan dalam jam

i) Waktu mula bekerja    = 0815
ii) Waktu tamat bekerja  = 4.30pm = 0430 + 1200 = 1630
iii) Jumlah masa bekerja = 1630 - 0815
     jam   minit
     16      30
 -   08      15
      08      15
Tukarkan ke dalam bentuk pecahan,

60 minit   =  1 jam
15 minit   =  15 minit   x  1 jam
                    60
               = 1  jam
                  4
Jumlah masa bekerja = 8 1  jam
                                       4
Jawapannya ialah C. 8 1  jam
                                   4


S.24

J.24 Untuk menjawab soalan ini, anda harus mengetahui pertukaran unit m ke cm
i) Panjang KL = 3 x panjang LM
                             = 3 x 0.4m
                             = 1.2m
ii) Panjang KLM   = Panjang KL + Panjang LM
                            = 1.2m + 0.4m
                            = 1.6m
iii) Panjang KLM dalam cm ( Ingat bahawa 1 m = 100cm)
     1 m     =   100 cm
    1.6m    =  1.6 m   x   100cm
                      1  m
                = 160cm  (gerakkan 2 titik perpuluhan ke kanan)
Jawapannya ialah B 160


S.25

J.25 i) Jarak MY = Jarak MX + 15km
                           = 85 km + 15km   =  100km
       ii) Jarak MZ = 2   x jarak X ke Y melalui M
                              5
                          = 2   x  (85 km + 100km)
                             5
                         = 2  x 185
                            5
                         = 2  x 37
                             1
                         = 74km

Jawapannya ialah D. 74

S.26

J.26 Untuk menjawab soalan ini, anda mestilah
a) mengetahui cara untuk menukarkan bentuk berat dalam pecahan kepada berat dalam kg
b) Mengetahui cara menukarkan unit g kepada unit kg
i) Berat asal beberapa ekor ikan di atas penimbang = 2.8kg
ii) berat ikan (a) yang ditambah = 1 1 kg = 1.25kg
                                                      4
                      0 . 2 5
      1   =    4 | 1 . 0 0   
      4                   8
                           2  0
                           2  0
                           .   .
iii) Berat ikan (b) yang ditambah = 800g = 0.8kg

1 000g  = 1kg
   800g  = 800g   x  1kg
               1 000g
            = 0.800kg (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
iv)Jumlah berat = Berat asal + Berat ikan (a) + Berat ikan (b)
                        = 2.8kg       + 1.25kg           + 0.8kg
                        = 4.85kg

Jawapannya ialah C. 4.85

S.27

J.27 Untuk menjawab soalan ini,
a) kaedah kadar terus harus digunakan
b) Pertukaran unit dari ml ke liter harus digunakan

i)  50 ml = 750ml
   500ml = 500ml x 750ml
                 50 ml
             = 10  x 750ml
             = 7 500ml
ii) Tukar unit daripada ml ke liter (1 000ml = 1liter)

1 000ml  =  1 liter
7 500ml  =  7 500ml   x 1liter
                   1 000ml
              = 7.500liter (gerakkan 3 titik perpuluhn ke kiri)

Jawapannya ialah D. 7.5 


S.28

J.28 Untuk memudahkan menjawab soalan ini,
a) Tukarkan unit semua berat dari kg ke dalam g
b) Gunakan formula purata
i) Berat Q = 1 240g
             R = 1.2kg = 1 200g
             S = 1 240 - 680 = 560g
             T = 1 200 + 800g = 2 000g
ii) Purata Berat = Jumlah berat Q, R, S dan T
                           Bilangan Beg
                       = 1 240 + 1 200 + 560 + 2 000
                                        4
                       = 5 000
                             4
                      = 1 250g
Jawapannya ialah C. 1 250

S.29

J.29 Untuk menjawab soaan ini, anda harus mengetahui apa itu purata.
i) Purata 5 lompatan  = Jumlah kelima-lima lompatan
                                     Bilangan lompatan

              6.4m          = Jumlah kelima-lima lompatan
                                               5

ii) Jumlah kelima-lima lompatan = Purata 5 lompatan  x Bilangan lompatan
                                                = 6.4m  x 5
                                                = 32m
iii) Oleh itu,
Lompatan kelima = Jumlah kelima-lima lompatan - lompatan 1 -lompatan 2- lompatan 3- lompatan 4
                           = 32m                                     - 6.88m        - 7.57m       - 6.27m      - 5.48m
                           = 5.80m

Jawapannya ialah D. 5.80

S.30

J.30 Sekali lagi untuk menjawab soalan ini, anda harus
a) memahami apa yang dimaksudkan dengan purata
b) tidak boleh berhenti separuh jalan. Fahamkan soaan betul-betul
i) Purata pinjaman buku dalam sehari = Jumlah keseluruhan buku
                                                             Bilangan hari
                                              60      = Jumlah keseluruhan buku
                                                                   5
ii) Oleh itu,
Jumlah keseluruhan buku   =  Purata pinjaman buku dalam sehari x Bilangan hari
                                        = 60                                                   x 5
                                        = 300 buah buku

iii) Jumlah gambar buku = 2 (Isnin) + 4 (Selasa) + 5 (Rabu) + 3 (Khamis) + 6 (Jumaat)
                                     = 20
iv) Bilangan buku yang diwakili oleh sebuah gambar  = Jumlah keseluruhan buku
                                                                                    Jumlah gambar buku

                                                                                = 300
                                                                                     20
                                                                                = 30
                                                                                    2
                                                                                = 15
Jawapannya ialah D. 15


S.31

J.31 i) Jumlah manik  = 240
           Manik biru     = 1 x 240
                                    3
                                = 80
           Manik kuning = 1  x 240
                                    4
                                 = 60
          Manik Merah  = 240 - 80 - 60
                                 = 100
       ii) Satu gambar manik mewakili 20 biji manik,
Oleh itu, Manik biru  = 80
                                    20
                                = 4 gambar
           Manik kuning = 60
                                    20
                                = 3 gambar
          Manik merah  = 100
                                     20
                                = 5 gambar
Jawapannya ialah A.

S.32

J.32 Segitiga sama sisi bermaksud semua sisi segitiga tersebut mempunyai panjang yang sama


i) Diberi perimeter rajah = 24cm
   Ada 8 garisan sama panjang untuk membentuk perimeter tersebut (1-8 garisan biru seperti dalam rajah)
  Panjang setiap garisan = 24cm
                                        8
                                    = 3cm
ii) Perimeter kawasan berlorek diwakili oleh 6 garisan kuning sama panjang (a-f garisan kuning )
iii) Perimeter kawasan berlorek = 6  x 3cm
                                                = 18cm

Jawapannya ialah D. 18
S.33

J.33

i) Panjang sisi setiap kotak = 12 cm
                                             6
                                         = 2 cm
ii) Luas segitiga biru  = panjang x lebar
                                = 4 cm  x 6cm  ( 4cm = 2kotak x 2cm) (6cm = 3kotak x 2cm)
                               = 24 cm2
iii) Luas kawasan tak berlorek = 1  x 24cm2
                                                  2
                                              = 12cm2
iv) Luas seluruh kawasan        = 12 cm x 8cm
                                              = 96cm2
v) Oleh itu,
Luas kawasan berlorek           = Luas seluruh kawasan - Luas kawasan tak berlorek
                                              = 96cm2                        - 12cm2
                                              = 84cm2
Jawapannya ialah D. 84

S.34

J.34 i) Panjang setiap kubus/kuboid = Lebar setiap kubos/kuboid =  15 cm
                                                                                                         3
                                                                                                   = 5cm
     ii) Jumlah isipadu      = 1 025cm3
    iii) Isipadu kubus J    = 5cm x 5cm x 5cm
                                    =  125cm3
    iv) Isipadu kuboid M = 5cm x 5cm x 20cm
                                     = 500cm3
    v) Isipadu kuboid K = Jumlah isipadu - Isipadu kubus J - Isipadu kuboid M
                                    = 1 025 cm3      - 125 cm3           - 500cm3
                                    = 400 cm3
    vi) Isipadu kuboid K = Panjang K x Lebar K x Tinggi K
                       400cm3 = 5cm           x 5cm     x Tinggi K
   vii) Maka,
         Tinggi K             = Isipadu kuboid K
                                      Panjang K x Lebar K
                                   = 400cm3      
                                      5 cm x 5 cm
                                   = 400cm3
                                        25cm2
                                   = 16cm

Jawapannya ialah C. 16


S.35

J.35 Bagi menjawab soalan ini, anda perlu membuat anggaran, iaitu anggaran minimum dan anggaran maksimum.
i) Anggaran minimum  36.90 x 95 = 3505.5
ii) Anggaran maksimum 37.0 x 100 = 3 700.0 (gerakkan 2 titik perpuluhan ke kanan)
iii) Jawapannya mestilah terletak di antara kedua-dua anggaran minimum dan maksimum
Jawapannya ialah B. 3 501 hingga 3 700

S.36

J.36 Soalan ini juga berkaitan dengan anggaran. Ia mestilah mempunyai anggaran minimum dan maksimum
i) Anggaran minimum  = 900g = 0.9kg x 8 
                                             = 7.2kg
ii) Anggaran maksimum = 1.2kg x 8
                                    = 9.6kg
iii) Jawapannya mestilah terletak di antara kedua-dua nilai ini.
Jawapannya ialah C. 8.45

S.37

J.37 Bagi menjawab soalan ini, anda terpaksa menggunakan kaedah cuba jaya, iaitu dengan mencuba jawapannya A,B, C dan D satu persatu.
i) Maklumat yang diberi = RM 4.15
A. 6 x RM 5       = RM 30
    11x RM 0.50  = RM 5.50
    Tambahkan semua    RM 30.00
                                    RM   5.50
                                +  RM   4.15
                                    RM 39.65
Secara kebetulan, jawapannya ialah A


S.38

J.38 Gunakan segala maklumat yang diberi untuk menjawab soalan ini dengan jayanya.
i) Jumlah berat = Jumlah berat susu +Jumlah berat Teh + Jumlah berat Kopi + Jumlah berat Susu
Oleh itu,
 Jumlah berat Susu = Jumlah berat - Jumlah berat susu - Jumlah berat Teh - Jumlah berat Kopi
                             = 2 500           - 1 000                   - 350                     - 150
                             = 1 000g
ii) Berat sepeket susu = 5 x berat sepeket teh
Berat sepeket teh = 350
                                7
                           = 50g
Oleh itu,
  Berat sepeket susu = 5 x 50g
                                = 250g
iii) Bilangan peket susu = Jumlah Berat susu
                                       Berat sepeket susu
                                   = 1 000g
                                         250g
                                   = 4 peket
Jawapannya ialah A. 4

S.39

J.39 Soalan memerlukan kemahiran penyelesaian masalah yang tinggi. Jawpan kepada soalan ini hanya akan dapat dihasilkan setelah semua maklumat berjaya di cernakan dengan berkesan.
i) Jumlah yang dibelanjakan Nora = RM 100.00 - RM 3.80
                                                   = RM 96.20
ii) Jumlah harga susu = Jumlah yang dibelanjakan Nora - Jumlah Jus Oren - Jumlah minyak
                                = RM 96.20                                - RM 54.60          - RM 34.00
                                = RM 7.60
iii) Jumlah botol susu = Jumlah harga susu            
                                   Jumlah harga sebotol susu
                                = RM 7.60
                                   RM 1.90
                                = 4 botol

Jawapannya ialah B. 4

S.40

J.40 Untuk menjawab soalan ini, anda perlu mengetahui rumus isipadu kubus dan kuboid.
Isipadu kubus/kuboid = Panjang x Lebar x Tinggi
i) Isipadu kuboid Z = Panjang kuboid x Lebar kuboid  x Tinggi kuboid
                             = 8 cm                  x 8cm               x 4cm
                             = 256cm3
ii) Isipadu kubus X = 2cm x 2cm x 2cm (Panjang, lebar dan tinggi kubus adalah sama)
                              = 8cm3
iii) Isipadu kubus Y = 4cm x 4cm x 4cm
                              = 64cm3
iv) Cuba jawapan A, B,C dan D dan bandingkan dengan isipadu Z

A. 8 kubus X + 3 kubus Y = (8 x 8cm3) + (3 x 64cm3)
                                         = 64cm3        + 192cm3
                                         = 256cm3
8 kubus X + 3 kubus Y      = Isipadu Kuboid Z  = 256cm3

Kebetulan jawapannya adalah A
Sekiranya masih ada masa, cuba pula B, C dan D

Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen......

0 comments:

Post a Comment