Tuesday, March 15, 2011

UPSR 2008 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2008 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.1

J.1       Ratus     Puluh  
            Ribu      Ribu         Ribu      Ratus     Puluh     Sa
              5            6             7            3           4          2

i)Dibundarkan kepada puluh ribu yang hampir, puluh ribu yang hampir terletak di antara 60 000 dan 70 000.
ii) 67 342 terletak lebih hampir kepada 70 000 kerana 7 342 berada di atas 5 000
iii) Jawapannya ialah 570 000   = 0.57 juta

Jawapannya ialah C. 0.57 juta

S.2

J.2 i) digit 7 di dalam soalan membawa maksud 0.007
  ii) jawapannya di dalam bentuk pecahan ialah :-
          0  | 0 | 0 | 7
          1  |  0|  0|  0
Jawapannya ialah  C.     7     
                                  1 000S.3

J.3 i) Peratusan 1)  4    x    100
                            10
                           =  4  x  10
                           = 40%
        Peratusan 2)  1 x  100
                             4
                          = 100 
                               4
                
                         =  25 %
    ii) Jumlah peratusan kedua-dua kad = 40% + 25%
                                                           = 65%
Jawapannya ialah D. 65

S.4

J.4 i) 1 hari = 24 jam
         2 hari = 2 x 24jam
                  = 48 jam
     ii) 1 hari = 24 jam
         1 hari   x   24jam
         4
        = 24
            4
        = 6 jam
    iii) Jumlah jam = 48 + 6
                          = 54 jam
Jawapannya ialah B. 54 jam


S.5

J.5 i) Berat tembikai   =  3.2kg
        Berat nanas = 500g
        1 000g  = 1 kg
         500 g   = 500 g           x   1 kg
                        1 000g
                    = 0.5kg (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
 ii) Berat yang perlu ditunjukkan di atas penimbang = 3.2 kg + 0.5kg
                                                                             = 3.7kg
Jawapannya ialah D.

S.6

J.6 Jawapannya ialah A.

S.7

J.7 i) Untuk membantu menjawab soalan ini gunakan dahulu contoh mudah seperti di bawah,

                    -  3  -  2   =  5,
                                    = 5 + 3 + 2
                                   = 10,
ii) Dengan menggunakan contoh di atas, kita dapati bahawa
                     - 10 053  - 900 = 35 912
  Oleh itu,
                                              = 35 912 + 10 053 + 900
                                              = 46 865

Jawapannya ialah D. 46 865

S.8

J.8  i) samakan pembawah
         5 1 x 2     =   5  2
            4 x 2     =       8
    ii) Selesaikan
          5 2    -   3 5
             8           8
   iii)  4 8  + 2   - 3 5
            8     8        8
    ==> 4 10   -  3 5
                8          8
===>    1 5
                8
Jawapannya ialah A.

S.9

J.9   i) Selesaikan menggunakan operasi bahagi,
                           1  9 . 7   3  7  5 
                8  |  1  5  7 .  9  0  0  0
                          8
                          7  7
                          7  2
                              5   9
                              5   6
                                   3  0
                                   2  4
                                       6  0
                                       5  6
                                           4   0
                                           4   0
                                           .    .
ii) 19.7375 sehingga 3 titik perpuluhan akan menjadi 19.738
Jawapannya ialah C. 19.738

S.10

J.10 i) untukmenyelesaikan soalan ini, anda harus menyelesaikannya satu persatu,

       A. 30   x  RM 5.50
           100
          = RM 1.65
       B. 20  x   RM 7.00
           100
          = RM 1.40
      C. 45  x  RM 3
          100
         = RM 1.35
      D. 70  x  RM 1.50
          100
        =  RM 1.05
Jawapannya ialah A. kerana RM 1.65 mempunyai nilai yang paling besar.

S.11

J.11 i) Selesaikan masalah di dalam 1) kurungan pertama, 2) kurungan kedua dan akhirnya 3)selesaikan operasi tolak
 ii) 1) (726 x  5) = 3630
     2) (84 x 20)   = 1680
     3) 3630 - 1680 = 1950
Jawapannya ialah A. 1 950
S.12

J.12 i) Selesaikan operasi 1) tolak dan kemudian 2) tambah
ii) 1) 4 4  - 2 3
           4       4
     = 2 1
           4
   2) 2 1  + 1 1
          4         6   (samakan pembawah)
    = 2 1 x 3 +  1 1 x 2
          4 x 3         6 x 2
    = 2 3      +  1 2
          12           12
    = 3 5
          12

Jawapannya ialah B.


S.13

J.13 i) Selesaikan 1) kurungan (.....) dahulu, kemudian 2) operasi tolak

 1)  ( 4.1 + 3.93)

     4 . 1 0
+   3 . 9 3
     8 . 0 3

 2) 8.2 - 8.03

    8 . 2 0
8 .  0 3
    0 . 1 7

Jawapannya ialah D. 0.17

S.14

J.14 i) Selesaikan operasi tolak dahulu, kemudian bundarkan jawapannya kepada ratus ribu yang terdekat

          8 7 5 0 0 0 0
     -    5 0 8 0 0 0 0
           3 6 7 0 0 0 0

ii) 3 670 000 dibundarkan kepada ratus ribu terdekat menjadi 3 700 000 kerana 670 000 lebih dekat kepada 700 000

Jawapannya ialah C. 3 700 000
         

S.15

J.15  i) Untuk menjawab soalan ini, anda hendaklah mengaetahui cara menukarkan jam dalam sistem 24 jam kepada sistem 12 jam.

ii) Tolakkan secara terus  16 35 - 3 50

         jam     minit
         1 6      3 5
  -         3      5 0
        1  2      4  5

iii) Jam menunjukkan pukul 12 45pm (tengah hari)
Jawapannya ialah A.

    

S.16

J.16 i) tukarkan semua unit ke dalam cm untuk memudahkan kiraan
      
                    x  300 cm  = 120 cm
           100
ii) Tukarkan bentuk menjadi,

                     =  120 cm
          100         300 cm

iii) 300 perlu dibahagi 3 untuk menjadi 100, begitu juga yang harus dilakukan kepada 120

     120
      3  
  =  40

iv)    40   = 120
       100     300

Jawapannya C. 40


S.17

J.17               5  4 . 5
            12 | 6 5 4 . 0
                   6 0
                      5 4
                      4 8
                         6  0
                         6  0
                          .   .

i) Setelah dibahagikan, ia menjadi RM 54.50,
ii) Cuba satu persatu A, B, C dan D
A. 5 keping RM 10 + 3 keping RM 1 + 3 keping 50 sen    = RM 54.50
B. 5 keping RM 10 + 4 keping RM 1 + 3 keping 50 sen = RM 55.50

C. 1 keping RM 50 + 2 keping RM 1 + 3 keping 50 sen = RM 53.50

D. 1 keping RM 50 + 4 keping RM 1 + 3 keping 50 sen = RM 55.50

Jawapannya ialah A.

S.18

J.18 i) Tukarkan dahulu unit liter ke dalam ml dan selesaikan operasi bahagi , kemudian bandingkan jawapan A, B, C, D

     1 liter    =   1 000 ml
    2.7liter   =  2.7 liter    x 1 000ml
                       1 liter
                 = 2 700 ml (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)

ii)              4  5  0
      6  |  2  7  0  0
             2  4
                 3  0
                 3  0
                 .   .   0
                         0
                         .
Jawapannya ialah 450 ml
iii) Bandingkan kepada bikar A,B,C dan D, maka didapati B adalah jawapannya


S.19

J.19 i) Tukarkan semua unit km ke dalam unit m.
      
         2   x  1  000
         5
     = 400m

      1 3   x 1 000
         4
    = 7   x 1 000
       4 
    = 1 750m

      0.83 km x 1 000
   = 830m
     2 km x 1 000
   = 2 000m
ii) Purata jarak  = 400m + 1 750m + 830m + 2 000m
                                         4
                        = 4 980m
                             4
                        = 1 245m

Jawapannya ialah D.

S.20

J.20 i) Soalan mengkehendaki mencari jawapan roti canai yang belum dijual bagi tiga hari tersebut. Maklumat yang diberi adalah berdasarkan roti canai yang telah dijual. Maka, anda perlu berhati-hati menjawab soalan ini.

ii) Bilangan roti canai yang tidak terjual pada hari Isnin,

300 - 257
= 43
   Bilangan roti canai yang tidak terjual pada hari Selasa,

10 % daripada roti canai yang disediakan

10  x  250
    100
= 25

Bilangan roti canai yang tidak terjual pada hari Rabu,

300 - 283
= 17
iii) Jumlah roti canai yang tidak terjual pada ke tiga-tiga hari tersebut ialah,

43 + 25 + 17
= 85

Jawapannya ialah A.Bersambung.........
Sekiranya ada kemusykilan, sila nyatakan di bahagian comment....

0 comments:

Post a Comment