Monday, February 28, 2011

UPSR 2006 Matematik 2 Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2006 Matematik 2 Tips Serta Skema

S.1

J.1        Puluh        Ribu     Ratus   Puluh   Sa
             Ribu
               5              0          0          0        3

               Jawapannya 50 003
       
S.2

J.2    i) Jumlah semua  (kawasan berlorek + kawasan tidak berlorek) =  3 + 7 = 10
        ii) Jumlah kawasan berlorek                                                                    = 3
       iii) Pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada bulatan
            =  Jumlah kawasan berlorek          =   ii)           =   3
                Jumlah semua                                 i)                10

Jawapannya  3
                    10
S.3

J.3 Kubus

S.4

J.4 1.6 m

S.5

J.5   93% =  93
                   100
                        0 . 9 3
            100 | 9 3 . 0 0
                        0
                     9 3   0
                     9 0   0
                        3   0 0
                        3   0 0
                        .    .  .
   Jawapannya adalah 0.93
S.6

J.6
i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) tambah kemudian
b) operasi tolak
   
   5 9 0 0           =====>   6 6 8 9
+    7 8 9                         - 1 4 0 5
   6 6 8 9                            5 2 8 4

Jawapannya adalah 5284

S.7

J.7         0  . 1 0 8
        7  | 0  . 7 5 6
              0
              .    7
                   7
                    . 5
                      0
                      5 6
                      5 6
                      .  .
Jawapannya adalah 0.108
       
S.8

J.8        18   x  250
            100
       
===>  i)         2 5 0 
              x         1 8
                   2 0 0 0
                   2 5 0  
                   4 5 0 0

===> ii) 4500       =  45
               100
Jawapannya adalah 45                                  
      
S.9

J.9 Cara PERTAMA
i) Jumlah keseluruhan segitiga kecil  = 16
     ii)  3   x  16
          8
     ===>  a)    1 6
                    x     3
                       4 8 
    ===>  b)           6
                     8 | 4 8
                          4 8
                          .  .
Cara Kedua
                     3    =      
                     8        16

 ======>    3 x 2 =      
                     8 x 2 = 16

=======>  3  x 2 = 6
                    8  x 2 = 16
Jawapannya adalah 6
           

S.10

J.10
        i)       Tahun     Bulan
                    3           7
          +       5            8
                   8           15

       ii) Ingat bahawa 1 tahun = 12 bulan

                 Tahun      Bulan
                    8           12 + 3        (15 = 12 + 3)

      iii)        Tahun      Bulan
                   8 +         3
      iv)     =     9            3

Jawapannya 9 tahun 3 bulan
 S.11

J.11 i) Darabkan terus (jawapan masih dalam kg)

              2 . 0 5
        x         1 2
             4  . 1 0
          2 0  . 5  
          2 4  . 6 0kg

    ii) Tukarkan kepada unit g ( 1kg  = 1 000g)
         1  kg  = 1 000g
       24.6kg = 24.6 kg  x 1 000g
                        1    kg

                  =  24, 600.0 g  (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)

S.12

J.12 i) Berat asal gula di atas timbangan        = 3.3kg
       ii) Berat asal gula - Berat secawan gula  = 2.5kg
      iii) Berat secawan gula  = 3.3 - 2.5   = 0.8kg

            3 . 3
        -   2 . 5
             0. 8 kg
      iv) Tukarkan unit kg kepada g (1 kg = 1 000g)
          1 kg   =  1 000g
         0.8kg  =  0.8 kg   x  1 000
                         1   kg
                    =  800.0g  (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
Jawapannya adalah 800g

S.13

J.13

Perimeter taman adalah jumlah panjang garis biru = 1     + 2    +3     + 4   + 5      + 6
                                                                          = 10m + 8m + 8m + 8m + 14m + 8m
                                                                          = 56m

Jawapannya adalah 56m
S.14

J.14 i) Penyelesaian ini hendaklah dibuat mengikut turutan. Turutannya adalah seperti berikut:

1. (...) , Selesaikan apa jua operasi di dalam kurungan
2. x atau / bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu
3. + atau - bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu.
ii) Di dalam soalan ini operasi bahagi harus diselesaikan dahulu.
396 / 12  (ingat 12 = 6 x 2,Oleh sebab itu, untuk memudahkan kerja-kerja bahagi, mula-mula kita bahagi dengan 2 dan diikuti bahagi dengan 6 pula)


              1 9 8                              3 3
==>  2 | 3 9 6      =====>   6 | 1 9 8
             2                                  1 8
             1 9                                  1 8
             1 8                                  1 8
                1 6                               .  .
                1 6
                .  .
iii) Seterusnya, selesaikan operasi tolak pula.
     504 - 33 =

       5  0  4
 -         3  3
       4  7  1

Jawapannya adalah 471

S.15


J.15

        i) Cara PERTAMA
           Lakarkan di atas jam dan kira masa yang diambil
           Masa yang diambil = a) + b) + c) + d) + e) + f)
                                        = 5  + 5  + 5  + 5  + 5   + 5
                                        = 30 minit

       ii) Cara KEDUA
           Menggunakan operasi tolak. (Masa Tiba - Masa Bertolak)

                                   Jam          Minit
                                     6                  7
   Masa Tiba                 7              1 5
   Masa Bertolak     -    6              4 5
                                    0              3 0 

Jawapannya 30 minit

S.16


J.16 i) Purata bilangan guli dalam sebuah bekas = Jumlah guli dalam 4 buah bekas
                                                                            Bilangan Bekas

      ii) Jumlah guli dalam 4 buah bekas     =  Bilangan P + Bilangan Q + Bilangan R + Bilangan S
                                                              =  44             + 32              + 21             + 63

             4 4
             3 2
             2 1
    +       6 3
          1 6 0
     iii) Bilangan Beks = 4
     iv) Purata bilangan guli dalam sebuah bekas = 160
                                                                            4
                  4 0
          4 | 1 6 0
               1 6
               .  . 0
                    0
                    .
Jawapannya 40 biji guli

S.17


J.17 i) Segiempat sama bererti semua sisi adalah sama panjang
          Panjang sebuah Segiempat sama kecil = 10    =  2
                                                                        2
       ii) Luas sebuah segiempat sama kecil  = Panjang x Lebar
                                                                =  2          x 2
                                                                = 4cm2

      iii) Jumlah segiempat sama berlorek   = 8

     iv) Jumlah Luas segiempat sama berlorek
          = Luas sebuah segiempat sama kecil (ii) x Jumlah segiempat sama berlorek (iii)
          =   4 cm2                                              x 8
          = 32 cm2

Jawapannya 32cm2

S.18


J.18 i) Bilangan murid  = Purata Bilangan murid  x  Bilangan Kelas
      ii) Bilangan murid tahun Satu = Purata Bilangan murid Tahun 1 x Bilangan Kelas Tahun 1
                                                  = 31                                           x 4
           3 1                                  = 124
     x       4
        1 2 4
             
     iii) Bilangan murid tahun Dua = Purata Bilangan murid Tahun 2 x Bilangan Kelas Tahun 2
                                                 = 35                                           x 3
                                                 = 105
        3 5                        
    x     3
     1 0 5


    iv) Beza antara bilangan murid tahun 1 dan tahun 2 = Bilangan murid Tahun 1 - Bilangan murid tahun 2
                                                                                 = 124                              - 105
                                                                                 = 19
         1 2 4
    -    1 0 5
            1 9
Jawapannya adalah 19


S.19


J.19 i) Jumlah wang saku Abu = RM10+RM10+RM5+RM5+RM5
                                              = RM35
      ii) Harga dua batang pen  = 2 x RM7.20
                                              = RM 14.40
          7 . 2 0
    x            2
       1 4 . 4 0

     iii) Baki wang Abu   = Jumlah wang saku Abu (i) - Harga 2 batang pen (ii)
                                    = RM 35.00                        - RM 14.40
                                    = RM 20.60
         3 5 . 0 0
   -     1 4 . 4 0
         2 0 . 6 0

Jawapannya adalah RM 20.60


S.20


J.20 i) Peratusan kaum India = 100 - Peratusan Melayu - Peratusan Cina - Peratusan lain-lain
                                            = 100 - 55                       - 22                     - 8
            5 5                           = 15
            2 2
        +     8
            8 5

         1  0  0
     -       8 5
             1  5
       ii) Bilangan penduduk kaum Melayu = 55% x Jumlah keseluruhan penduduk
                                                              = 55    x  1 800
                                                                 100
                                                              = 55 x 18
                                                              = 990
             5 5
   x        1 8
          4 4 0
          5 5   
          9 9 0

   Jawapannya, a) Peratusan kaum India adalah 15 peratus
                        b) Jumlah penduduk Melayu adalah 990 orang                  


Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen........

1 comments:

Anonymous said...

sangat berharga..

Post a Comment