Friday, February 25, 2011

UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

S.21

J.21 i) Harga 1 buah kamus            =  RM 16
           Harga 8 buah buku latihan   =  8  x RM 0.80 = RM 6.40
           Harga 6 batang pensel         =  6  x RM 0.60 = RM RM 3.60
           Jumlah harga semua barang = RM 16 + RM 6.40 + RM 3.60
                                                     = RM 26.00
       ii) Baki yang diterima              = 25% x RM16 = 25  x  RM16
                                                                                 100
                                                    = 1   x  RM16
                                                        4
                                                   = RM 4.00
      iii) Jumlah wang yang digunakan = Jumlah harga semua barang + Baki yang diterima
                                                        =  RM 26.00                        + RM 4.00
                                                        = RM 30.00

Jawapannya adalah C. RM30
S.22

J.22  i) Jumlah gula-gula oren, strawberi dan anggur      =   480biji
        ii) Jumlah gula-gula strawberi                                =  168 biji
            Jumlah gula-gula oren        = 2  x  480  = 960
                                                        5                  5
                                                    =          1 9 2
                                                           5 | 9 6 0
                                                                5
                                                                4 6
                                                                4 5
                                                                   1 0
                                                                   1 0
                                                                    . .
         Jumlah gula anggur             = 480 - 168 -192
                                                  = 120 biji
     iii) Peratus gula anggur dalam balang  =  120    x   100
                                                                  480
                                                             = 1   x  100
                                                                4
                                                             = 25%

Jawapannya B. 25

S.23

J.23 i) Umur Swee Lian  = 8 tahun 3 bulan  =  (12 x 8) + 3                  = 99 bulan
           Umur Sakina       = 6 3 tahun = 6 tahun 9 bulan  = (12 x 6) + 9 = 81 bulan    
                                            4
                                       3   x  12 bulan   =  9 bulan
                                       4
           Umur Selvi          = Umur Sakina - 4 bulan = 6 tahun 9 bulan - 4 bulan
                                      = 6 tahun 5 bulan = (12 x 6) + 5                   = 77 bulan
       ii) Purata umur bagi 4 orang  = 6 tahun 8 bulan = (12 x 6) + 8      = 80 bulan
           Jumlah umur 4 orang   = 80 x 4                                               = 320 bulan
      iii) Jumlah umur Swee Lian, Sakina dan Selvi = 99 + 81 + 77       = 257 bulan
      iv) Umur Siti   = Jumlah umur 4 orang - Jumlah umur SL, S dan Se= 320 - 257
                                                                                                          = 63 bulan

         Pecahkan umur Siti kepada tahun dan bulan  =  63
                                                                                 12

                                                                            =              5 baki 3 bulan
                                                                                  12 | 6 3
                                                                                         6 0
                                                                                            3

                                                                           = 5 tahun 3 bulan

 Jawapannya adalah   B. 5 Tahun 3 Bulan              
S.24

J.24 i) Jumlah hari perjalanan           = 6 hari
       ii) Tarikh Permulaan Perjalanan = 27 Mei 2006 jam 0800
       iii) Tarikh Sampai ke Y             = 27 Mei + 6 hari
                                                       = 2 Jun 2006 (Ingat bahawa Bulan Mei mempunyai 31 hari)

Jawapannya adalah C. 02 Jun 2006


S.25

J.25 i) Farid berlari sejauh         = 3 km
          Farid Berenang sejauh     = 700m (tukarkan kepada km mengikut kehendak soalan)
                                                    1 000 m  =  1 km
                                                       700 m  =  700m   x  1
                                                                      1 000m
                                                                  = 0.7km (700.0 digerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
           Farid berbasikal sejauh = 4 1 km
                                                     5
                                            1   =         0 . 2 km
                                            5         5 | 1 . 0
                                                            0
                                                            1   0
                                                            1   0
                                                             .   .
                                                = 4.2km
      ii) Jumlah jarak yang dilalui Farid dalam km = 3km + 0.7km + 4.2km
                                                                        = 7.9km
Jawapannya adalah A 7.9km

S.26

J.26 i) Gaji Jun                                         =     RM 680
          Jumlah Kenaikan 15% pada Julai    =  15   x  RM680
                                                                    100
                                                               = RM 102
          Gaji Julai  = RM 680 + RM 102    = RM 782
      ii) Jumlah gaji Jun dan Julai                 = RM 680 + RM 782
                                                               = RM 1 462

Jawapannya adalah B. RM 1 462

S.29

J.29 i) Jumlah air yang diperlukan = 2 1 liter di mana 1   =         0 . 2 5
                                                          4                    4         4 | 1 . 0 0
                                                                                                     8
                                                                                                     2  0
                                                                                                     2  0
                                                                                                      .  .
                                                   = 2.25liter tukarkan kepada ml
                                                      1 liter     =  1 000ml
                                                      2.25liter =  2.25 liter   x 1 000ml
                                                                          1 liter
                                                                   = 2 250ml (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
      ii) Isipadu botol Y = 75 ml
     iii) Bilangan botol Y yang diperlukan      = 2 250ml
                                                                        75ml (Ingat bahawa 75 = 15 x 5)
             =             1 5 0      ====>             3 0
                  15 | 2 2 5 0                       5 | 1 5 0
                         1 5                                  1 5
                            7 5                                .  . 0
                            7 5                                     0
                             . . 0                                   .
                                 0
                                 .
    Jawapannya adalah B.30
                                                                

S.30

J.30 i) Purata bagi 5 nombor ialah 48.
          Ini bermakna jumlah bagi 5 nombor ialah = 5 x 48
                                                                        = 240
      ii) Purata bagi 3 nombor pertama ialah 30
          Ini bermakna jumlah bagi 3 nombor ialah = 3 x 30
                                                                        = 90
     iii) Jumlah nombor keempat dan kelima  = Jumlah bagi 5 nombor - Jumlah bagi 3 nombor
                                                                      = 240                            - 90
                                                                      = 150
    iv) Diberi nombor keempat = nombor kelima + 20
        Dalam ertikata lain nombor kelima = nombor keempat - 20

   v) Berbalik kepada iii),
       Nombor keempat + Nombor kelima  = 150
       Dalam masa yang sama Nombor kelima = nombor keempat - 20

   vi) Nombor keempat + (nombor keempat - 20) = 150
      Menjadikan
        Nombor keempat + Nombor keempat - 20 = 150
        Nombor keempat + Nombor keempat        = 150 + 20
                                                                          = 170
      Akhirnya,
      Nombor keempat  =  170
                                         2
                                   = 85        
Semak semula, 1) nombor kelima = nombor keempat - 20
                                                    = 85                       - 20
                                                    = 65
                       2) Nombor keempat + nombor kelima = 150
                                    85                +      65              = 150
                    
     Jawapannya adalah C. 85S.31

J.31 i) Jualan Januari   = 5 x 8 = 40 biji
          Jualan Februari = 3 x 8 = 24 biji
          Jualan Mac       = 5 x 8 = 40 biji
       ii) Purata jualan untuk 4 bulan = 50biji
          Ingat bahawa purata 4 bulan = Jumlah jualan untuk 4 bulan
                                                            Jumlah bilangan bulan
         Ini bermakna Jumlah jualan untuk 4  bulan = 50 x 4
                                                                         = 200biji
      iii) Jualan untuk Bulan April = 200 - 40 - 24 - 40
                                                =  96 biji
      iv) Oleh kerana 1 gambar tembikai mewakili 8 biji tembikai, maka
          Jumlah gambar yang perlu dilukis = 96
                                                                 8
               1 2 gambar tembikai
          8 | 9 6
               8
               1 6
               1 6
               .  .
   Jawapannya adalah A.12

S.32

J.32 i) Perhatikan 7 765 berada di antara 7 000 hingga 8 000
                           93      berada di antara 90  hingga 100
      ii) anggaran maksimum = 8 000 x 100
                                         = 800 000 (800 ribu)
     iii) anggaran minimum   = 7 000 x 90
                                        = 630 000 (630 ribu)
     iv) Anggaran mestilah berada di antara kedua-dua nilai minimum dan maksimum
          630 000 hingga 800 000
Daripada jawapan A,B,C dan D, kita boleh lihat
 Jawapannya adalah D 600 ribu hingga 800 ribu


S.33

J.33 i) Anggaran minimum   = 25liter x 31 hari
                                          = 775 liter
          Anggaran maksimum = 30liter x 31 hari
                                          = 930 liter
      ii) Jumlah jualan pada bulan Oktober terletak di antara anggaran minimum dan maksimum
          di antara 775liter hingga 930liter
     iii) Berdasarkan jawapan A, B, C dan D, kita dapati
         jawapannya adalah C. 895 kerana jumlah tersebut terletak di antara jumlah minimum dan maksimum untuk bulan tersebut

S.34

J.34 i) Rumah Merah = 25 markah
          Rumah Biru     = 10 markah
          Rumah Hijau   = 50 markah
          Rumah kuning  = 35 markah
     A. BENAR kerana rumah hijau 50 markah lebih 25 markah daripada rumah merah 25 markah
     B. TIDAK BENAR kerana rumah kuning hanya 15 skor kurang daripada rumah hijau, bukannya 20
     C. TIDAK BENAR kerana jumlah skor hanyalah 35 dan bukannya 50
     D. TIDAK BENAR kerana jumlah skor rumah biru dan kuning hanyalah 45 (kurang daripada rumah hijau dan bukannya lebih)

Jawapannya adalah A.

S.35

J.35 i) Jumlah kapur dalam kesemua kotak = 100 + 130 + 80 + 110
                                                                  = 420
       ii) Jumlah kapur merah = 60% x Jumlah kapur keseluruhan
                                          = 60    x 420
                                             100
                                         = 6 x 42
                                         = 252
     iii) Bakinya    = 420 - 252
                          = 168
         Jumlah kapur hijau = 1   x Bakinya
                                         3
                                      = 1  x 168
                                         3
                                     = 168
                                          3
                                    = 56
     iv) Jumlah kapur kuning = 420 - 252 - 56
                                          = 112
    v) Beza kapur merah dengan kapur kuning =  252 - 112
                                                                     = 140

Jawapannya adalah B. 140
                                    
                    
S.36

J.36 i) Isipadu X = panjang X x Lebar X x Tinggi X
                          = 1m            x 1m         x 0.5m
                          = 0.5m3 (meter padu)
         Isipadu W = 1  x Isipadu X    = 1   x 0.5m3
                             2                           2
                         = 0.25m3 (meter padu)
        Isipadu Y = 3 x isipadu W
                        = 3 x 0.25m3
                        = 0.75m3 (meter padu)
   ii) Jumlah isipadu ketiga-tiga bongkah = Isipadu X + Isipadu W + Isipadu Y
                                                            = 0.5 m3     + 0.25m3     + 0.75m3
                                                            = 1.5 m3
Jawapannya adalah B 1.5

S.37

J.37 i) Oleh kerana PQRS ialah segiempat sama, maka panjang PS = panjang SR = 10 cm
       ii) Diberi Panjang RT = 2 x panjang SR  = 2  x 10   = 20
                                           5                           5               5
                                       = 4cm
      iii) Luas segitiga RQT = 1  x Tapak segitiga x Tinggi Segitiga
                                           2
                                       = 1  x 4cm                 x 10cm
                                          2
                                       = 40
                                           2
                                       = 20cm2 (sentimeter persegi)
Jawapannya adalah A. 20
                                

S.38

J.38 i) Dalam bil kedua,
           Harga 2 peket teh = RM 20.40 - RM 14.00 = RM 6.40
           Harga 1 peket teh = RM 6.40
                                               2
                                       = RM 3.20
      ii) Oleh kerana harga sepeket teh adalah sama bagi kedua-dua bil, maka di dalam bil pertama,
          harga 3 peket teh = 3 x harga 1 peket teh
                                     = 3 x RM 3.20
                                     = RM 9.60
     iii) Maka di dalam bil satu,
          harga 10 tin susu = jumlah harga bil 1 - harga 5kg gula - harga 3 peket teh
                                    = RM 33.60           - RM 7.00          - RM. 9.60
                                    = RM 17.00
     iv) Harga 1 tin susu = harga 10 tin susu     =  RM 17.00
                                               10                            10
                                   = RM 1.70
Jawapannya adalah B. RM 1.70

S.39

J.39 i) Jumlah perempuan dalam Bestari = 55
          Jumlah perempuan dalam Pintar   = 70
          Jumlah perempuan dalam Rajin    = 50
      ii) Jumlah keseluruhan murid            = 600
     iii) Jumlah murid lelaki 3 , maka jumlah murid perempuan adalah 2
                                       5                                                             5
         Jumlah murid perempuan = 2   x  600
                                                   5
                                               = 240
    iv) Jumlah pepermpuan Tekun = Jumlah seluruh perempuan - Perempuan Bestari- Perempuan Pintar -Perempuan Rajin
                                                  = 240 - 55 - 70 - 50
                                                  = 65

Jawapannya adalah B.65

S.40

J.40 i) Perimeter segiempat sama M = 4 x 7 = 28cm
       ii) Cuba satu persatu dan padankan dengan perimeter M.
           A.  Perimeter = 3 x 9  = 27cm (TIDAK SAMA)
           B.  Perimeter = 12 + 5 + 13 = 30cm (TIDAK SAMA)
           C. Perimeter = 9 + 6 + 9 + 6 = 30cm (TIDAK SAMA)
           D. Perimeter = 10 + 4 + 10 +4 = 28cm (SAMA)
  Jawapannya adalah D.

Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen......

0 comments:

Post a Comment