Wednesday, February 23, 2011

UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - Soalan UPSR 2006 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.1

J.1 i) Kenalpasti 3 483 095 berada di antara 3 000 000 dengan 4 000 000
     ii) Lihat 483 095 kurang atau lebih daripada 500 000
    iii) Sekiranya lebih, ia lebih hampir kepada 4 000 000 untuk juta yang terdekat
    iv) Sekiranya kurang , ia lebih hampir kepada 3 000 000 untuk juta yang terdekat
    v) Di dalam kes ini, ia lebih hampir kepada 3 000 000 untuk juta yang terdekat kerana
        483 095 berada kurang daripada 500 000.

A. 3 483 095 kepada juta terdekat menjadi 3 000 000 sebab 3 483 095 lebih hampir kepada 3 000 000

3 000 000------------3 483 095 ------3 500 000------------------------4 000 000

Jawapannya adalah A
S.2

J.2 i) Nilai digit 8 dalam kad yang pertama membawa nilai digit 8 000
     ii) Nilai digit 7 dalam kad yang kedua membawa nilai digit 70
    iii) Darabkan kedua-dua nombor:
                  8 0 0 0
      x                7 0
                  0 0 0 0
            5 6 0 0 0    
            5 6 0 0 0 0

Jawapannya adalah D. 560 000

S.3


J.3 i) Kira jumlah kotak bagi seluruh kawasan.  10 x 5 = 50 kotak
     ii) Kira jumlah kotak bagi kawasan berlorek 3  x 5  = 15 kotak + 2 + 3 = 20 kotak
     iii) Peratusan kawasan berlorek = 20  x  100
                                                         50
                                                     = 200
                                                           5
                                                     =           4  0 peratus
                                                          5| 2  0  0
                                                              2  0
                                                               .  .   0
                                                                      0
                                                                       .
  Jawapannya adalah C. 40


S.4

J.4 i) Segitiga sama sisi bermaksud semua sisi segitiga tersebut mempunyai panjang yang sama.
     ii) Cara PERTAMA.
         Ukur setiap sisi segitiga P, Q, R dan S menggunakan pembaris. Cari segitiga yang manakah mempunyai ketiga sisi-sisi yang sama panjang.
    iii) Cara KEDUA
        Menggunakan jangka sudut. Segitiga sama sisi akan menunjukkan sudut 60 darjah. (Untuk Tahun 6, teknik ini masih belum dipelajari. Sudah memadai dengan Cara PERTAMA.

Jawapannya adalah C. R

S.5

J.5 i) Anda perlukan sedikit imaginasi untuk menjawab soalan ini
     ii) Anda perlu tahu apa erti
                                             muka rata  - permukaan yang rata
                                              tepi           - garisan tepi di setiap permukaan rata (bingkai)
                                              bucu         - titik pertemuan 2 garisan tepi
    iii) Lukiskan sebuah piramid bertapak segiempat
        Labelkan jumlah muka rata, tepi dan bucu bagi piramid tersebut.
    iv) Anda akan dapati sebuah piramid sertapak segiempat mempunyai
         5 muka rata
         8 tepi
         5 bucu
   Jawapannya adalah

S.6

J.6  i) Lukiskan jam di atas dengan menggerakkan jarum panjang 25 minit melawan pusingan jam.
      ii) Ingat bahawa beza setiap senggat menunjukkan 1 minit.
          Beza setiap senggat besar yang dilabelkan dengan nombor 1, 2 3 menunjukkan 5 minit.
     iii) Gerakkan 5 nombor ke belakang akan menjadikan jarum panjang menunjukkan ke arah nombor 10. Ianya bermaksud 50 minit.
     iv) Oleh kerana jarum sudah melepasi angka 12 apabila anda menggerakkan jam tersebut, ini bermakna jarum pendek harus dikurangkan 1 jam. Dalam kes ini, 10.15 akan menjadi 9.50
    v) Oleh kerana ianya berlaku pada waktu pagi, waktu anda sepatutnya menjadi 9.50am
  Jawapannya adalah A. 9.50am

S.7

J.7 i) Untuk menjawab soalan ini, anda perlu ingat bahawa 1 liter = 1 000 ml
     ii) Kita lihat satu persatu,
         B     703ml  = 7.03liter TIDAK BENAR kerana 7 liter = 7 000 ml bukan 700 ml
         C     7 030ml = 7.3liter TIDAK BENAR kerana 7 030ml = 7.030liter bukan 7.3liter
         D     7 030ml = 70.3liter TIDAK BENAR kerana 7 030ml = 7.030liter bukan 70.3liter
         A      703ml = 0.703liter BENAR
Jawapannya adalah A

S.8

J.8  i)   6 - 4 3
                    5
         Ubah 6 menjadi 5 5
                                     5
     ii) Selesaikan
    
          5 5     -   4 3
             5             5
       = Pecahan tolak pecahan dan nombor bulat tolah nombor bulat
           i) 5   -  3     =  2  (pecahan)
              5      5          5
           ii) 5  -   4      = 1 (nombor bulat)
       = 1 2
             5
  Jawapannya adalah D. 1 2
                                        5

S.9

J.9  i)           1 2 . 1 7 6
              4 | 4 8 . 7 0 4
                   4
                   . 8
                     8
                     .    7
                          4
                          3 0
                          2 8
                             2 4
                             2 4
                             .  .

Jawapannya menunjukkan tiga tempat perpuluhan 12.176, sekiranya hendak mengurangkan jawapan kepada 2 titik perpuluhan, sila lihat nombor di titik perpuluhan ketiga ke arah mana ia lebih hampir. Di dalam kes ini 12.176 berada di antara 12.17 hingga 12.18, Jadi, apabila dibundarkan ke dua titik perpuluhan, 12.18 adalah jawapannya.
Jawapannya adalah C. 12.18
S.10


J.10  i) Penyelesaian ini hendaklah dibuat mengikut turutan. Turutannya adalah seperti berikut:

1. (...) ,
2. x atau / bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu
3. + atau - bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu.
ii) Di dalam soalan ini (...) harus diselesaikan dahulu.
16 912 / ( 42 - 14) = 16 912/ (28) ======> 42 - 14 = 28
iii) Seterusnya, selesaikan operasi bahagi pula.

    16 912 / 28

Ingat, 28 = 7 x 4, Oleh sebab itu, untuk memudahkan kerja-kerja bahagi, mula-mula kita bahagi dengan 4 dan diikuti bahagi dengan 7 pula.

             4 2 2 8                                     6 0 4
     4 | 1 6 9 1 2          =====>      7 | 4 2 2 8
          1 6                                           4 2
          .  . 9                                         .  .  2
               8                                               0
               1 1                                            2 8
                  8                                            2 8
                  3 2                                         .  .
                  3 2
                  .  .

Jawapannya adalah B. 604
S.11

J.11 i) Penyelesaian ini hendaklah dibuat mengikut turutan. Turutannya adalah seperti berikut:

1. (...) ,
2. x atau / bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu
3. + atau - bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu.
ii) Di dalam soalan ini - harus diselesaikan dahulu (lebih kiri) dan kemudian +.

          9 . 0 0 0                                   7 . 0 7 0
     -   1 . 9  3 0           =======> +  3 . 1 5 1 
          7.  0 7 0                                   3 . 9 1 9

Jawapannya adalah D. 3.919

S.12

J.12 i) Untuk soalan berbentuk sebegini, anda perlu mencubanya satu persatu.
         A.  1    x  RM 710
               4
                   1 7 4 . 5
              4 | 7 1 0 . 0
                   4
                   3 1
                   2 8
                      3 0
                      2 8
                         2  0
                         2  0
                          .  .
        B.   600 sen x 25
             6 .  0 0
     x            2 5
            3 0  0 0
         1 2 0  0  
         1 5 0. 0 0 

       C. RM 5 050 / 50    (Ingat 50 = 10 x 5)

                  5 0 5                                  1 0 1
         10 |5 0 5 0          ======>   5 | 5 0 5
               5 0                                       5
               .  .  5                                    .  0
                     0                                       0
                     5 0                                     . 5
                     5 0                                       5
                     .  .                                        .
     D. RM 48.25 + 7 500sen
          4 8 . 2 5
    +    7 5 . 0 0
        12 3 . 2 5

Jawapannya adalah A. kerana ia mempunyai nilai yang paling besar                

S.13

J.13 i) Jawapannya yang dikejhendaki adalah di dalam g, maka semua unit harus ditukar ke dalam g.
       ii) 4.4 kg  x 1 000 = 4 400g
                                          500g
                                          766g
      iii)  4 4 0 0                                 3 9 0 0
          -   5 0 0          =====>    -       7 6 6
            3 9 0 0                                3  1 3 4 g

Jawapannya adalah C. 3 134g

S.14

J.14 i) Soalan ini juga memerlukan percubaan untuk setiap jawapan dan kemudian bandingkannya.
          A. 1 3   +  3     =  1 6     =  2 2   =  2      tukarkan ke nombor perpuluhan 2.5
                  4       4            4             4          2
         B.  1 5   + 2      = 1 5  + 4  = 1 9   = 2 3      = 2 1   = 2.5
                  6      3            6     6         6         6            2
         C. 2 2  +  9      = 2 4 + 9   = 2 13  = 3 3     =  3.3
                 5      10          10  10        10        10
         D. 2 3 + 1       = 2 3 + 2    = 2 5   =  3 1     = 3.25
                 4    2             4    4          4           4


Jawapannya adalah D.
S.15

J.15 i) Tukarkan semua bentuk kepada unit g
           3 kg  =       0 . 7 5
           4           4 | 3 . 0 0
                             0
                             3   0
                             2   8
                                  2 0
                                  2 0

  1 kg       =    1 000g
  0.75 kg  =    0.75 kg  x 1 000     =   750g
                       1     kg

ii) 0.3kg  =  300g
iii) 670g
iv) 1 040g
Purata kesemua nombor adalah    =  1 040 + 670 + 300 +7502 760
                                                                    4                               4
                                                   = 690g

Jawapannya adalah C. 690g

S.16

J.16 i) Turutan nombor menaik dari kiri ke kanan
       ii) Kenaikan tidak terlalu mendadak (kenaikan secara sekata)
      iii) Gunakan + atau - secara menaik sekata
             6.6 - 5.9  = 0.7
      Anggarkan S = 6.6 + 0.7 = 7.3
      Anggarkan T = 7.3 + 0.7 = 8.0
            8.0 + 0.7 = 8.7
     iv) Jumlah kelima-lima nombor adalah 8.7 + 8.0 + 7.3 + 6.6 + 5.9  = 36.5Jawapannya adalah D. 36.5

S.17

J.17 i) Diskaun 10% untuk peti sejuk  = 10   x   RM 900
                                                             100
                                                          = 10 x 9 = RM 90
       ii) Harga peti sejuk selepas diskaun = RM900 - RM 90  = RM 810
      iii) Jumlah bayaran = RM 2340
      iv) Harga Mesin basuh selepas diskaun = RM 2 340 - RM 810
                                                                  = RM 1 530
     v) Harga asal mesin basuh                     = RM 1 800
     vi) Potongan harga mesin basuh            = RM 1 800 - RM1 530
                                                                 = RM 270
    vii) Peratus Diskaun Mesin Basuh          = RM 270         x   100
                                                                    RM 1 800
                                                                = 270
                                                                    18  (ingat 18= 2  x 9)
           1 3 5                                  1 5
      2 | 2 7 0         ======>  9 | 1 3 5
           2                                        9
           .  7                                     4 5
              6                                     4 5
              1 0                                  .  .
              1 0
              .  .

Jawapannya adalah B. 15%
S.18

J.18 i) pokok ros merah yang telah dijual = 2  x  108
                                                                  3
           pokok ros merah yang belum dijual = 1  x 108  (2  + 1 = 3  = 1)
                                                                    3              3     3     3
                                                                =           3 6
                                                                     3 | 1 0 8
                                                                             9
                                                                             1 8
                                                                             1 8
                                                                             .  .
   ii) Pokok ros kuning yang telah dijual  = 20 % x 385 = 20   x 385
                                                                                      100
      Pokok ros kuning yang belum dijual = 80% x 385 = 80  x  385
                                                                                     100
                                                                                  = 4  x 385
                                                                                     5
            3 8 5        ====>              3 0 8
      x          4                         5 | 1 5 4 0
         1 5 4 0                              1 5
                                                  .  . 4
                                                       0
                                                       4 0
                                                       4 0
                                                       .  .

iii) Jumlah pokok ros merah dan ros kuning yang belum dijual =  36 +  308
                                                                                             = 344
  Jawapannya adalah C. 344
    
S.19

J.19 i) Jumlah dibaca pada hari pertama = 1   x   192
                                                                4
                                                            =          4 8
                                                                4 | 1 9 2
                                                                     1 6
                                                                        3 2
                                                                        3 2
                                                                        .  .
        ii) Baki halaman yang belum dibaca selepas hari pertama = 192 - 48  = 144
       iii) Halaman yang dibaca pada hari kedua = 3  x 144 (Ingat 3 daripada baki halaman)
                                                                         4                      4
                                                                      = 3 x 36
                                                                      = 108
      iv) Baki halaman yang belum dibaca selepas hari ke dua = 144 - 108
                                                                                          = 36

Jawapannya adalah  A. 36

S.20

J.20 i) Jumlah Pengakap  =  85 peserta
          Jumlah PBSM       = 85 - 10 = 75 peserta
          Jumlah Kadet Polis = 2  x  75 = 150 peserta
          Jumlah Puteri Islam = 3  x  150     =  3 x 30 = 90 peserta
                                           5
        Jawapannya adalah D.90

Bersambung ..........
Sekiranya ada pertanyaan, sila tanyakan di ruangan komen

0 comments:

Post a Comment