Thursday, February 17, 2011

UPSR 2005 Matematik 2 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2005 Matematik 2 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.1

J.1
       Puluh   Ribu   Ratus   Puluh    Sa
       Ribu
       4            5        3          0        6
     
      Nilai digit 5 adalah Ribu
S.2
J.2  Perhatikan di antara setiap nombor 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4 mempunyai 10senggat kecil.
       Setiap satu senggat membawa bacaan  1  x 1kg    = 0.1kg
                                                                     10
      Jarum menunjukkan bacaan 3 dan 6 senggat.
      Ini membawa maksud 3kg + (6 x 0.1kg)   =  3kg + 0.6kg
                                                                      = 3.6kg
S.3

J.3
       3 .  0 9   ==>   3 | 0 | 9     =  3 0 9              
                               1 | 0 | 0         1 0 0

                          3 baki 9         
         100 | 3  0  9                    ===>   3 9/100
                  3  0  0
                          9
S.4 
J.4 Segitiga sama kaki bermakna 2 daripada 3 sisi segitiga tersebut adalah sama panjang. Anda hanya perlu melukis 2 garisan yang sama panjang dan menyambungkannya untuk melengkapkan bentuk segitiga tersebut seperti dalam jawapan di bawah.S.5
                                    3
J. 5   4   x  98   ===>   98         ====>   392   ==>             5  6
        7                      x    4                         7              7 | 3  9  2
                                  392                                              3  5
                                                                                          4  2
                                                                                          4  2
                                                                                          .   .
        4   x   98    =  56
        7
S.6
                                                                           1
J.6   35     x   3000   ==>   35     x  30 ==>         3 5    ===>   1 050
       100                              1                       x      3 0 
                                                                            0 0
                                                                      1 0 5    
                                                                      1 0 5 0 

S.7

J.7 i) Jumlah kawasan berlorek                                      =   8
        Jumlah keseluruhan (lorek + tak lorek)                   =    8 + 10 = 18
        Pecahan kawasan berlorek daripada seluruh rajah  =       
                                                                                            18
        Pecahan paling ringkas      =  8 bahagi  2   =   4                                     
                                                      18 bahagi 2        9

S.8
                    14
J.8        4  3 . 5  0
        -       2 . 7  6 
             4 0 . 7  4 

S.9

J.9
    jam           minit        ===========>  jam     minit      ==>  jam     minit ==> jam  minit
     4                1 5        (60 minit = 1jam)  5     60 + 05         5 +1     05            6      05          +   1                5 0
     5                6 5
     Jawapannya  6 jam 5 minit

S.10
J.10  i) Jumlah RM5          =   4  x RM5       =  RM20.00
           Jumlah RM0.50     =   3  x RM 0.50 =  RM   1.50
       ii) Jumlah nilai wang   =      RM    2 0 . 0 0
                                            +  RM       1 . 5 0
                                                RM    2 1 . 5 0

Jawapannya RM 21.50

S.11
J.11
       i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini
       a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
       b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
       c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
      ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
          a) bahagi kemudian
          b) operasi tolak

       a1)          1  4
                  4| 5  6
                      4
                      1  6
                      1  6
                      .    .
      b1)  103  -  14
                   9  1             
                1 0 3
             -    1 4
                   8 9
  Jawapannya adalah 89
S.12
J.12
     i) Jika 30% daripada jumlah setem adalah setem dalam negeri. Maka 70% daripada jumlah setem adalah setem luar negeri.
    ii) Bilangan setem luar negeri adalah 
         70   x   380  ==>
         100
    =>          380
            x       70                                                                                                      
              26 600

  => 26 600/ 100  ======================>    266.0

                           (gerakkan 2 titik perpuluhan ke kiri)


Jawapannya adalah 266.0

S.13

J.13  i) 7.15 - 25minit
         jam    minit
            6      6
           7      15
       -           25          
           6       50

     Lim mula bertolak dari rumahnya pada pukul 6.50am. Tandakan waktu tersebut di jam di atas
S.14
J.14
        i) Ambil perhatian bahawa PQ = SU           = 10cm
                                                QR = RU = ST  = 8cm
                                                PR  = RS = UT  = 6cm

      ii) Perimeter Seluruh Rajah adalah:
          PQ + QR + RS + ST + UT +RU + PR
           10 + 8     + 6    + 8   + 6    + 8    + 6   =  52 cm

Jawapannya perimeter rajah tersebut ialah 52cm
* Pastikan jangan tertinggal unit cm di dalam jawapan anda

S.15
J.15
         i) Jumlah panjang riben             = Biru   + Hijau  + Kuning + Merah
                                                         =  4.2m + 1.25m+ 0.5m     + 2.25m
                                                         = 8.2m
            Bilangan riben                        = 4 (Biru,hijau, kuning dan merah)
            Purata panjang sehelai riben   = Jumlah Panjang Riben
                                                              Bilangan Riben
                                                         =  8.2m 
                                                               4
                                                                    2  .  0  5
                                                         =   4  | 8  .  2  0
                                                                    8
                                                                    .      2
                                                                           0
                                                                           2  0
                                                                           2  0
                                                                            .  .

Purata panjang sehelai riben adalah 2.05m

S.16

J.16
           7        1
           8  .  0  0
     -     5  .  0  4
           2   .  9  6
 Jawapannya adalah 2.96kg
* Jangan lupa tulis unit kg    

S.17

J. 17
           i) Luas kawasan Berlorek  = Luas PQRS (Segiempat Tepat) - Luas PKLM( Segiempat sama)
              Ini bererti  Jarak PK = KL = LM = MP
              Juga jarak PQ =RS dan Jarak QR = PS
          ii) Luas PKLM                  = Panjang PQ x Lebar QR
                                                   =    12cm        x  7cm
                                                   = 84cm2
          iii) Luas PKLM                 = Panjang PK x Lebar KL
                                                   = 3cm            x  3cm
                                                   = 9cm2
          iv) Luas kawasan berlorek = 84cm2 - 9cm2
                                                   = 75cm2
Jawapannya 75cm2
* Jangan lupa untuk menulis unit cm persegi pada jawapan anda (cm2)

S.18

J.18
      i) Untuk seimbang berat X mestilah sama dengan berat Y.
     ii) Y perlu ditambah berat sehingga mencapai berat yang sama dengan X
          =  2.2 kg  -  500g
    iii) Tukarkan unit kg ke dalam g untuk membolehkan proses tolak berlaku
         Ingat 1kg    = 1 000g
                 2.2kg =  2.2kg   x 1 000g  ======================> 2 200.0 g
                               1 kg                    gerak 3 titik perpuluhan ke kanan
   iv) Selesaikan
        2 200 - 500   =  1 700g
    Jawapannya 1 700g yang perlu ditambah di Y
S.19

J.19
i) Harga 2 kotak Serbuk pencuci  = 2  x RM 11.90 =  RM23.80
                                   11.90
                               x         2
                                   23.80

ii) Baki duit Ramli     = RM6.20
iii) Wang asal yang dipunyai oleh Ramli adalah   =  RM23.80 + RM6.20 = RM 30.00

                23.80
          +      6.20
                30.00
Jawapannya adalah RM30.00

S.20

J.20 i) Bilangan isipadu air di dalam bikar 800ml
       ii) Isipadu air tersebut dibahagi sama banyak ke dalam 2 gelas. Isipadu air dalam setiap gelas :
                    4 0 0
               2 | 8 0 0
                    8
                    . 0
                      0
                      .  0
                         0
                         .
     Jawapannya setiap gelas mengandungi 400ml air

Sekian dan Selamat Maju Jaya.
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen.....
        

0 comments:

Post a Comment