Friday, June 10, 2011

UPSR 2009 Matematik 2 Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM

UPSR 2008 Matematik 2 Tips Serta Skema

S.1

J.1       Puluh Ribu   Ribu    Ratus     Puluh     Sa
                  3             8         4            8          2

Digit 4 di dalam nombor di atas membawa nilai ratus iaitu 400

S.2

J.2 Lihat gambar jarum panjang berada pada angka 2

S.3

J.3 Empat ratus dua perpuluhan tiga limaS.4

J.4 9.5cm

S.5

J.5 Piramid mempunyai 5 bilangan satah

S.6

J.6  17% = 17
                  100

S.7

J.7    i) 3   -  1    =   3x2   -  1 x 5   =  6   -  5     =   1
           5       2         5x2       2 x 5       10    10        10

S.8

J.8 i)       3   .   4   0
         +2 7   .   6   9
           3 1   .   0   9
         
S.9

J.9 i) Oleh kerana jawapan yang dikehendaki di dalam cm, maka tukarkan dahulu  1.2 m menjadi cm.\
Ingat          1 m    =  100cm
                 1.2m    = 1.2m     x   100cm
                                  1m
                            = 120cm
ii) Teruskan dengan operasi tolak
                  1 2 0  cm
       -             7 5 cm
                     4 5 cm
Jawapannya : 45 cm

S.10

J.10 i) Darabkan terus dahulu
                   7 5
              x   2 4
                3 0 0
             1 5 0   
             1 8 0 0 sen
ii) Tukarkan kepada RM
Ingat 100 sen    =   1 RM
        1800sen   =  1800sen x 1RM
                              100sen
                        = 18 RM
                        = RM 18.00
S.11

J.11  i) Ingat 1 hari = 24 jam

                      Hari                        Jam   ===>    Hari         Jam     ===>  Hari        Jam ===>  Hari    Jam
                      5                             1 8                12            24+3             12 + 1       3               13       3
            +        7                                9
                     12                            2 7

Jawapannya 13 hari 3jam

S.12

J.12
i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) tolak kemudian
b) operasi tambah

a)     2 5 . 3 0
    -      4 . 9 8
        2 0 . 3 2
b)     2 0 . 3 2
    +     6 . 7 0
        2 7 . 0 2   

S.13

J.13
i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) tambah kemudian
b) operasi tolak

a)       7 1 4 8
    +       1 8 9
          7 3 3 7

b)       7 3 3 7
    -        3 5 6
          6 9 8 1
Jawapannya : 6 981

S.14

J.14  i) Isipadu kuboid = Panjang x Lebar x Tinggi
            di mana,  panjang x lebar = Luas
        Maka, isipadu kuboid = Luas x Tinggi
    di mana Luas = 49cm2 dan tinggi = 9cm
ii) Isipadu kuboid = 49cm2  x 9cm
                           = 441 cm3
                    

S.15

J.15 i) Luas kawasan berlorek = luas segi empat tepat
                                               = Panjang (KN) x Lebar (NM)
                                               = 6cm    x   3cm
                                               = 18cm2

S.16

J.16 i) Tukarkan semua masa ke dalam minit.
           Isnin = 2 jam 15 minit
                   = 120 minit + 15 minit
                   = 135 minit
           Selasa = 3 jam 25 minit
                      = 180minit + 25minit
                      = 205minit
           Rabu = 50 minit
ii) Jumlah masa mengulangkaji dalam minit = 135minit + 205minit + 50minit
                                                                = 390minit
iii) Purata masa mengulangkaji sehari    =  Jumlah masa
                                                                Jumlah hari
                                                           = 390minit
                                                                    3hari
                                                            = 130minit sehari
iv) Tukarkan 130minit ke dalam format jam dan minit.
       60 minit       =   1 jam
       130minit      =   130 minit     x  1 jam
                                 60 minit
                          =  2 jam 10 minit sehari

S.17

J.17 i) Isipadu asal susu                = 1 500ml
      ii) Isipadu diminum oleh Alia = 300ml
      iii) Isipadu diminum adik Alia = 300ml - 50ml = 250ml
      iv) Baki susu = Isipadu asal - Isipadu diminum Alia - Isipadu diminum adik Alia
                            = 1 500ml - 300ml - 250ml
                            = 950ml

S.18

J.18 i) untuk membuat sebiji kek, 4 daripada 3.5kg diperlukan
                                                   7
          = 4  x  3.5 kg
             7
          = 2.0kg
 ii) Untuk membuat 3 biji kek yang sama,
           = 3 x 2.0kg = 6.0kg


S.19

J.19 i) Tinggi Ahmad =125cm
           Tinggi Siva = 119cm
            Tinggi Chong = 33cm lebih tinggi daripada Ahmad
                                 = 33cm + 125cm
                                 = 158cm
ii) Paling tinggi = Chong
   Paling rendah = Siva
   Beza antara paling tinggi dan rendah = tinggi Chong - tinggi Siva
                                                          = 158cm - 119cm
                                                          = 39cm


S.20

J.20 i) Jumlah isipadu asal bekas R = 3liter
           Jumlah isipadu asal bekas S = 1.6liter

       ii) Isipadu yang dituang keluar bekas R = 1 x 3liter
                                                                          2
                                                                       = 1.5liter
            Isipadu yang dituang keluar bekas S = 1 x 1.6liter
                                                                          4
                                                                       = 0.4liter
     iii) Jumlah isipadu yang dituang keluar = Isipadu yang dituang keluar bekas R + Isipadu
                                                                        yang dituang keluar bekas S
                                                                    = 1.5liter + 0.4liter
                                                                    = 1.9liter

Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen........

0 comments:

Post a Comment