Thursday, June 2, 2011

UPSR 2009 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
UPSR 2009 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema
S.1
J.1
  i) 823 640  è  digit 3 membawa maksud  3 000
     630 762 è digit 3 membawa maksud  30 000
    126 305 è digit 3 membawa maksud        300
   548 073 è digit 3 membawa maksud             3
ii) Dengan menggunakan nilai digit-digit 3 tersebut mengikut rumah masing-masing,
    Puluh Ribu      Ribu    Ratus    Puluh    Sa
              0               3           0           0          0
              3               0           0           0          0
              0               0           3           0          0
              0               0           0           0          3
              3               3           3           0          3
Jawapannya  C: 33 303  
S.2


J.2
i)                           Juta     Ratus Ribu   Puluh Ribu   Ribu    Ratus     Puluh   Sa
      8.0 juta  =       8                 0                 0                  0          0            0          0    J
      0.8 juta =        0                 8                 0                  0          0            0          0    K
     0.08 juta =       0                 0                 8                  0          0            0          0    L
   0.008 juta=        0                 0                 0                  8          0            0          0    M
ii)   Jika dilihat, kad L menunjukkan nilai digit 8 berada pada nilai tempat puluh ribu.
Jawapannya C: L        

S.3


J.3
i) Ringgit terdekat bermaksud sa yang terdekat.
   Oleh itu, RM 568.35 kepada ringgit terdekat akan menjadi RM 568.00 kerana 0.35 kurang daripada separuh iaitu 0.50
Jawapannya : B. RM 568


S.4J.4

 i) Ingat bahawa
         a) bulan April mempunyai 30 hari.
         b) Seminggu ialah 7 hari
         27 + 3  = 30 April 2004
              + 4  = 4 Mei 2004
Jawapannya : B. 4 Mei 2004
S.5

J.5
i) Jisim sebiji betik di atas penimbang = 1.5 kg
     Maka,  2 biji betik  =  2 x 1.5 = 3.0 kg
Jawapannya: D. 3.0

S.6

J.6
i) Lukis bentuk silinder , kon, dan piramid. Kemudian tandakan berapa jumlah permukaan melengkung, Satah, Tepi dan Bucu bagi tiap-tiap bentuk.
ii)                                  Permukaan melengkung       Satah         Tepi      Bucu
     Silinder                                          1                            2              2            0
     Kon                                                1                            1              1            1
     Piramid                                          0                            5              8            5
 Jelas bahawa X dan Y ialah silinder dan kon
Jawapannya : A . X ialah silinder dan Y ialah kon

S.7

J.7
                          3 0 8 0 1      
               12 | 3 6 9 6 1 2
                        3 6
                        .  . 9
                             0
                             9 6
                             9 6
                             .  . 1
                                  0
                                  1 2
                                  1 2
                                  .  .
Jawapannya : C 30 801

S.8

J.8
i)                    Samakan pembawah
7 1   -  3 6   - 1 4
   8          8        8
ii)                    Pinjam 2 atau 16 daripada 7 menjadikannya 17
                                                                        8
iii)                 5  17   -  3  6  - 1  4
     8            8         8
iv)                 1 7
   8
 Jawapannya : A

S.9

J.9
i)                    Samakan pembawah
1 10  + 3 8   +  1 3
   12       12        12
ii)                   Tambahkan akan menjadi
5  21
    12
iii)                 Ingat bahawa 12  = 1, maka
                                 12
iv)                 6  9
            12
v)                  Jadikan bentuk termudah
6 3
   4
Jawapannya : D

S.10

J.10
i)                    Selesaikan hasil tolak yang pertama
5 3 . 6 0
-                  9 . 6 7
     4 3 . 9 3
ii)                   Selesaikan hasil tolak yang kedua
4 3 . 9 3
-                  6 . 0 0
    3 7 . 9 3

Jawapannya ialah: C . 37.93

S.11

J.11
J.11
i) Penyelesaian ini hendaklah dibuat mengikut turutan. Turutannya adalah seperti berikut:

1. (...) ,
2. x atau / bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu
3. + atau - bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu.

ii) Di dalam soalan ini operasi bahagi harus diselesaikan dahulu.
1515 / (3) = 

           5 0 5
3  | 1 5 1 5
       1 5
       .  .  1
             0
             1 5
             1 5
             .  .
i)                    Seterusnya, selesaikan tolak pula,

2 0 4 6
-                  5 0 5
    1 5  4 1

Jawapannya  : C. 1541

S.12


J.12

i) Samakan semua pembawah, (jadikan semua pembawah 8) dan selesaikan.
    6  +   4  -  1
   8       8      8
 =  9   
     8
= 1  1
       8
Jawapannya : C .
S.13

J.13

i) Penyelesaian ini hendaklah dibuat mengikut turutan. Turutannya adalah seperti berikut:

1. (...) ,
2. x atau / bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu
3. + atau - bergantung kepada siapa yang lebih kiri kira dahulu.

ii) Di dalam soalan ini operasi tolak harus diselesaikan dahulu.
42.7 - 8 =  34.7
iii) Kemudian teruskan dengan operasi tambah
34.7 + 12.486 = 47.186

Jawapannya  A. 47.186

S.14

J.14
i) Selesaikan seriap operasi yang terlibat
    RM 50 – RM 4.50 = RM 45.50
ii) Ingat bahawa 105 sen = RM 1.05
RM 45.50 + RM 1.05 = RM 46.55
Jawapannya : B. RM 46.55

S.15

J.15
i) Selesaikan kiraan dalam pecahan
    3 15   -  16
        20      20
=  2 35  -  16
        20     20
=  2 19
        20
ii) Tukarkan pecahan ke nombor desimal.
                 0 . 9 5
     20 | 1 9 . 0 0
                 0
              1 9  0
              1 8 0
                 1 0 0
                 1 0 0
                 . .  .
= 2.95
Jawapannya:   B. 2.95

S.16

J.16
    i) Selesaikan operasi bahagi tersebut
           1 0 . 7 4
    3 |  3 2 . 2 2
           3
           .  2
              0
              2  2
             2  1
                  1 2
                  1 2
                  . .
ii) Tukarkannya menjadi pecahan
    1 0 | 7 | 4
       1 | 0 | 0
= 10 + 74
           100
= 10 + 70  + 4
          100   100
= 10 + 7  + 4
           10   100
Jawapannya : A

S.17

J.17
i) Tukarkan 9 1  kepada nombor desimal
                        2
    = 9.5 km  = 9500m
ii) Selesaikan
  5   x  9 500
100
= 1  x  9 500
   20
= 9 500
    20
= 475m
Jawapannya : C.475m

S.18

J.18
i)                    Tukarkan 3 1 jam ke jam dan minit
                     4
1 jam = 60 minit
1 x 60
 4
               =   15 minit
ii)                   Selesaikan
Jam              minit
3                   15
-                                    56
    2                    19
Jawapannya : B 2 jam 19 minit

S.19

J.19
i) Tukarkan pecahan ke dalam bentuk nombor desimal
5 1   =   5 . 5liter
   2
ii)                   Selesaikan operasi tolak
5.5 –  3.75 = 1.75liter
iii) Tukarkan liter ke dalam unit ml
Ingat bahawa,
 1 liter   = 1 000ml
1.75liter  = 1.75liter  x  1 000           
                      1 liter
              =  1 750ml
Jawapannya : D. 1750ml

S.20

J.20
i)  Cari isipadu bagi setiap bikar.
  500ml, 350ml, 200ml dan 100ml
ii)    Kira purata isipadu

Purata isipadu = Jumlah Isipadu
                                              Jumlah bekas
                                         = 500 + 360 + 220 + 140
                                                           4
                                        =  1220
                                               4
                                        = 305ml
iii)       Tukarkan unit ml ke liter
Ingat bahawa,
1000ml = 1 liter
305ml =  305ml   x   1 liter
               1 000ml
               = 0.305liter      
Jawapannya : C. 0.305

Bersambung.........
Sekiranya ada kemusykilan, sila nyatakan di bahagian comment....
           

0 comments:

Post a Comment