Tuesday, July 12, 2011

KEMAHIRAN MENGINGAT

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Dipetik daripada laman  http://gcgeografismkkn.blogspot.com/

PENGENALAN
Ingatan merupakan satu proses mental yang menyimpan perkara-perkara yang telah dipelajari & kemudian mengeluarkannya kembaIi sebagai tindak balas dalam situasi yang diperlukan - jawab peperiksaan

PUNCA-PUNCA GAGAL MENGINGAT
vPelajar tidak mempunyai nota yang sistematik dan kurang menarik
vTidak memberi perhatian kepada pengajaran guru
vTidak minat mata pelajaran tertentu walaupun ianya penting
vTidak mempunyai persediaan mental — ada gangguan yang menyebabkan beralih tumpuan


vMemahami sedikit sahaja apa yang diajar oleh guru
vBertangguh untuk bertanya apabila kurang faham
v Sikap bertangguh ini akan bertambah dan menjadi beban kepada tajuk-tajuk yang akan datang

KAEDAH-KAEDAH MENGINGAT
1. MINAT
v Sesuatu mata pelajaran yang diminati akan lebih mudah diingati
v Tanpa minat dan kegemaran, kemahuan perlu dipertingkatkan supaya matlamat yang dicita-citakan akan tercapai.

2. TUMPUAN
v Sesuatu subjek atau perkara yang diberi tumpuan akan mudah diingati
v Kemahuan akan meningkatkan tumpuan
v Kemahuan boleh dibina melalui dorongan dalaman diri atau memotivasikan diri sendiri.

3. BUAT DAN GUNA NOTA DENGAN BAlK
  • RECOPY (Salin Semula)
  • REWORK ALL MODEL 5 x (Buat semula cepat 5x)
  • RECITE OUT LOUD REPETEDLY (Lafaz kuat berulang kali)
  • RECHECK (Semak semula)
SSUMARIZE (Ringkaskan nota penting)
T --- TEST YOUR SELF (Uji diri anda)
UUSE (Gunakan)
V --- VISUAUZE (Bayangkan selalu)
PERANCANGAN MASA BELAJAR
# Agihkan masa yang cukup untuk tidur.
# Susun mengikut keutamaan.
# Luangkan masa untuk berbincang.
# Sediakan masa ulangkaji selepas waktu sekolah. Jangan bertangguh.
# Jadualkan masa 1 jam untuk belajar.
# Pilih tempat yang selesa.
# Tentukan mata pelajaran untuk belajar.
# Ikutilah jadual anda berterusan.

5. MENGINGAT TARIKH DAN PERISTIWA
* Senaraikan tarikh/tahun mengikut urutan & nyatakan penstiwa yang berlaku di atas sekeping kad (5-10 tarikh/tahun)
* Dibelakang kad tuliskan tarikh/tahun-buat ulangkaji & tuliskan kembali peristiwa untuk setiap tarikh/tahun

6. TEKNIK ULANGAN
* Kaedah untuk mengingat secara semulajadi
* Perlu dilakukan secara berturutan mengikut tajuk & berulang kali
* Tuliskan apa yang cuba dingati
RISIKO-jemu, bosan
Cara terbaik-ulang sesuatu 3 kali dan rehat 1-3 minit

7. KAEDAH KATA KUNCI – BENTUK PERKATAAN
TASIK HURON
TASIK ONTARIO
TASIK MICHICHIGAN à HOMES
TASIK ERIE
TASIK SUPERIOR

8. KAEDAH KATA KUNCI – BENTUK AYAT
MERAH M MAMAT
JINGGA J JUMPA
KUNING K KAMAL
HIJAU H HANYA
BIRU B BAWA
INDIGO I IKAN
UNGGU U UMPAN


9. TEKNIK PECAHAN
Pecahkan maklumat kepada bahagian atau unit-unit kecil . Cara ini memudahkan kita mengingat. Digunakan untuk mengingat nombor atau formula
-Contoh: Nombor telefon
605-6552330 --à 605 655 2330

Selamat Maju Jaya

0 comments:

Post a Comment