Saturday, July 16, 2011

Kemahiran Belajar Dalam Kumpulan

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Dipetik daripada laman  http://gcgeografismkkn.blogspot.com/

FAEDAH BELAJAR DALAM KUMPULAN
1. Mudah faham
2. Seronok dan tidak bosan
3. Perkongsian bijak
4. Persaingan sihat
5 Aktif dan kreatif
6 Jimat masa dan tenaga
7. Saya bagus anda pun bagus
KUMPULAN IDEAL
 • AhIi yang berdisiplin dan bercita-cita tinggi
 • Berbagai mata pelajaran
 • Aktif dan bertanggungjawab
 • Rakan yang sesuai dan kelas yang sama
 • Tiga - lima orang
 • Serius dalam perbincangan dan tidak Iari dari topic
 • Sanggup bertanya dan mengakui kelebihan orang lain
 • Saling mendorong
 • Mempunyai ketua dan pencatat
 • Menetapkan matlamat / objektif / masa
 • Ketua kumpulan seorang setiausaha / Pencatat
PRASYARAT STUDY GROUP
1. Saiz kumpulan - 3 hingga 5 orang
2. Penyediaan topik perbincangan
3. Perbincangan tajuk
4. Penentuan masa, tempat dan tarikh
5. Tempoh masa perbincangan
6. Muafakat membawa berkat
7. Mengekalkan hubungan akrab
8. Dorongan yang tinggi

KITA AKAN INGAT SEBANYAK......
• 10% daripada apa yang kita baca.
• 20% daripada apa yang kita dengar.
• 35% daripada apa yang kita lihat.
• 50% daripada apa yang kita lihat & dengar.
• 70% daripada apa yang kita bincangkan.
• 80% daripada apa yang kita lakukan.
• 95% daripada apa yang kita ajar/beritahu orang lain.
TEKNIK BELAJAR DALAM KUMPULAN
1. Teknik kumpulan Bulatan
• Pelajar menjalankan aktiviti (beberapa orang duduk dalam bulatan)
• Bina bulatan satu di dalam bulatan kedua
• AhIi bulatan pertama diberi kata kunci
• Orang pertama dalam bulatan menyebut kata kunci
• Orang kedua menyebut kata kuncinya dan kata kunci orang pertama
• Lakukan aktiviti sama sehingga orang terakhir
• Seorang jaga masa
• AhIi bulatan sebelah dalam, lakukan aktiviti seperti
yang dilakukan oleh ahli bulatan pertama (masa
ditentukan)
• OIah kata kunci dalam bentuk yang gramatis
• Sediakan nota dan kata kunci
• Salin nota dalam kertas putih yang besar dan pamerkan
• Beri Ujian & semak ujian di kalangan ahli kumpulan

2. Teknik Bacaan
• Membaca, mengolah kata kunci dalam bentuk ayat yang ringkas, lengkap, gramatis, padat dan bermakna.
• Baca berulang untuk kefahaman dan ingatan
• Tulis ayat-ayat yang mengandungi kata kunci
tanpa merujuk kepada nota
• Jika dapat membentang tanpa melihat nota bermakna telah mencapai penguasaan.

3. Teknik Perbincangan Kumpulan
• Bina Kumpulan, guna buku teks / sumber lain
• Pilih tajuk dan Ketua kumpulan
• Guna kertas untuk mencatat
• Ketua arah ahIi baca buku teks/ sumber untuk
mendapatkan bahan ( baca berperingkat­ peringkat)
• Pencatat , mencatat kata kunci setelah dikenalpasti
• Baca bahan keseluruhan dan fakta sokongan
• Susun kata kunci dalam bentuk nota ringkas,
mudah , padat , bermakna, tepat, kemas dan menarik.
• Bincang untuk kemaskan lagi dengan menggunakan ayat yang gramatis
• Baca nota itu berulang-ulang secara perseorangan
• JaIani ujian. Ahli kumpulan semak jawapan ujian.
4. Teknik mendengar dan mencatat
• Bersedia mendengar bahan lisan, Buat catatan
kata kunci dan fakta sokongan dalam kertas latihan
• Fasilitator membentang bahan
• Ahli di bawah 10 orang
• Selaras catatan yang dibuat oleh ahli kumpulan
• Bincang dan susun kata kunci yang diselaraskan
dalam bentuk nota yang kemas, mudah,
bermakna dan tepat (buat di kertas)
• Salin nota dalam kertas putih
Latihan membaca nota berulang-ulang
Bincang kekuatan dan kelemahan teknik
• Pilih pasangan dalam kumpulan
Buat ujian secara berpasangan
• Periksa ujian oleh kumpulan
5. Teknik Pengajaran Sebaya
• Konsep: bantu kawan dan mahir diri
• Ahli yang mahir bertindak sebagai pengajar kepada rakan lain.
• Mengajar sehingga rakan dapat menguasai tajuk perbincangan dengan baik
MAKNA KUMPULAN
K = Kerjasama diperlukan
U = Untuk semua ahli
M = Mesra menjadi faktor penting
P = Prihatin kepada setiap ahli
U = Ulangkaji terlebih dahulu
L = Laksanakan sebaik mungkin
A = Anggapan antara ahli mestilah positif
N = Natijah cemerlang diperolehi

0 comments:

Post a Comment